ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

סל זכויות לפי מצב רפואי

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מבטחים נוספים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מס הכנסה
פטור/הנחה בתשלום מס הכנסה לעיוורים ולקויי ראייה
פטור ממס הכנסה למי שנקבעה לו נכות רפואית 
הנחה במס רכישה
החזר מס לעיוורים ולקויי ראייה בגין רכישת ציוד
החזר מס בגין הוצאות אישפוז או טיפול בבן משפחה השוהה במוסד
נקודות זיכוי מס הכנסה להורי ילד בעל מוגבלות

משרד הביטחון
סיוע ברכישת רכב ואחזקתו
שירותים וזכאויות לנכי צה"ל - אגף שיקום נכים משרד הביטחון
רווחה תגמולים והטבות לנכי צה"ל - אגף שיקום נכים משרד הביטחון

משרד הכלכלה
ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבלויות 

משרד התחבורה
תג חניה לנכה
החזר תשלום אגרת רישוי רכב
פטור מתשלום אגרת רישוי רכב
הנחות בתחבורה ציבורית

משרד הפנים
הנחות בארנונה לנכים
סימון חניה ליד הבית או ליד מקום עבודה

משרד השיכון
השתתפות בתשלום שכר דירה
סיוע בדיור ציבורי
סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם

רשות מקרקעי ישראל
פטור מדמי הסכמה

משרד הרווחה והביטחון החברתי
סיוע כספי במימון מזון תרופתי לחולים הזקוקים לתזונה מיוחדת
התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבלויות  
הנחה בתשלום עבור שירותי חברת "בזק"

גופים פנסיוניים
פנסיית נכות

חברת חשמל
הנחה בתשלום חשבון החשמל

משרד החינוך
פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - משרד החינוך

מרכז השלטון המקומי
הנחות בארנונה 
סימון חניה ליד הבית או ליד מקום העבודה

רשות המים
זכאות לצריכת מים נוספת בתעריף נמוך

המשרד לשירותי דת
הנחה בתשלום אגרת רישום לנישואין

ארגון בת עמי ועמותת גוונים לפיתוח החינוך הקהילה והסביבה
פרויקט משלבים - שירות לאומי חינוכי לבעלי צרכים מיוחדים
 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

זכויות בכל משרדי הממשלה,זכויות במשרדי הממשלה,זכויות חולים אונקולוגיים,זכויות חולי סרטן,זכויות לחולים בסרטן,הטבות לחולי סרטן,פטורים לחולי סרטן,פטורים בתשלומים לחולי סרטן,פטורים לחולים,פטורים והנחות לחולים,פטור לחולה סרטן,הנחה לחולה סרטן,פטורים לחולים אונקולוגיים,פטורים לנכים,הנחות לנכים,הנחות למקבלי קצבאות,העסקת עובד זר,זכויות עובד זר,טפסים לביטוח לאומי לחולים אונקולוגיים,טופס לחולה אונקולוגי,טופס לנכות,טופס לנכים,טופס לנכה,זכאות לפטור מתשלום אגרת רישוי רכב,הנחה בתשלום טלפון,הנחה בטלפון לנכים,פטור תשלום בזק,פטורים והנחות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,פטור מטלפון,לא משלמים טלפון,מי לא משלם טלפון,למי יש הנחה בחשבון בזק,פטור מתשלום לטלפון,הנחה בבזק,הנחות בבזק,פטור מחשבון טלפון,פטור מתשלום טלפון,פטור מתשלומי בזק,החזר אגרת שירוי רכב,החזר תשלום אגרת רישוי,הנחה באוטובוס,הנחה במונית,הנחה בהסעות,הנחה בתחבורה ציבורית,כרטיס הנחה לאוטובוס,כרטיס הנחה באוטובוס,הנחה בנסיעות,כרטיס זול לאוטובוס,תחבורה ציבורית לחולים,זכויות לחולים,זכויות החולה,נסיעות לחולים,נסיעות לחולי סרטן,הנחה בנסיעות לחולים,אוטובוס לחולים,תשלום נסיעות בהנחה,זכויות חולים אונקולוגיים,זכויות חולה אונקולוגי,זכויות חולים אונקולוגים,הטבות לחולי סרטן,זכויות מחלות,זכויות לפי מחלה,משרד הרישוי,הטבות במשרד הרישוי,הטבות וזכאויות לחולים,קצבאות נכות,קצבה נכות,קצבת נכות,פיטורי חולים,התפטרות חולים,תו נכה,תו רכב לחולה,אגרת רישוי לחולים,הנחה באגרת רישוי,הנחות גרות רישוי,חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 - מעודכן לתיקון מס' 16,אתר משרד המשפטים,מחלימים לחיים בריאים,ניצוץ של תקווה,תנו לילדים את העולם,מחשב לילד חולה סרטן,פרויקט אימפקט,פרויקט שח"ק (שירות חברתי קהילתי),שירות הדרכת הורים חולי סרטן,המוסד לביטוח לאומי,צעדים לאיכות חיים,זכויות חולי סרטן,ימי עיון לחולי סרטן, מחלימים ובני משפחותיהם,ארגון בעלי סטומה בישראל,ייעוץ והכוונה בתחום שיקום הדיבור והבליעה,סיוע כלכלי לחולה סרטן,מאגר מידע בנושא מחקרים קליניים בישראל - באתר האגודה,קבוצות תמיכה ומידע לחולים,מעון לחולי סרטן ע"ש סר צ'ארלס קלור,טיפול ביתי תומך של האגודה למלחמה בסרטן,מוקדי המידע והתמיכה של האגודה למלחמה בסרטן,זכויות ביטוח לאומי,זכויות חולים,זכויות חולים אונקולוגיים,ייעוץ מס לחולי סרטן,ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן,זכויות חולי סרטן,זכויות נכים,זכויות מס הכנסה לחולים אונקולוגיים,זכויות אנשים חולים,זכויות אנשים בעלי מוגבלויות,זכויות ביעלי מוגבלויות,מס הכנסה פטור/הנחה בתשלום מס הכנסה לעיוורים ולקויי ראייה,פטור ממס הכנסה למי שנקבעה לו נכות רפואית,הנחה במס רכישה,החזר מס לעיוורים ולקויי ראייה בגין רכישת ציוד,החזר מס בגין הוצאות אישפוז או טיפול בבן משפחה השוהה במוסד,נקודות זיכוי מס הכנסה להורי ילד בעל מוגבלות,משרד הביטחון סיוע ברכישת רכב ואחזקתו,שירותים וזכאויות לנכי צה"ל,אגף שיקום נכים משרד הביטחון,רווחה תגמולים והטבות לנכי צה"ל,אגף שיקום נכים משרד הביטחון,משרד הכלכלה,ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש,התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבלויות,משרד התחבורה,תג חניה לנכה,החזר תשלום אגרת רישוי רכב,פטור מתשלום אגרת רישוי רכב,הנחות בתחבורה ציבורית,משרד הפנים,הנחות בארנונה לנכים,סימון חניה ליד הבית או ליד מקום עבודה,משרד השיכון,השתתפות בתשלום שכר דירה,הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי,סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם,רשות מקרקעי ישראל ,פטור מדמי הסכמה,משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,סיוע כספי במימון מזון תרופתי לחולים הזקוקים לתזונה מיוחדת,התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבלויות,הנחה בתשלום עבור שירותי חברת "בזק",גופים פנסיוניים,פנסיית נכות,חברת חשמל,הנחה בתשלום חשבון החשמל,משרד החינוך פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים,משרד החינוך,מרכז השלטון המקומי,הנחות בארנונה,סימון חניה ליד הבית או ליד מקום העבודה,רשות המים זכאות לצריכת מים נוספת בתעריף נמוך,המשרד לשירותי דת הנחה בתשלום,אגרת רישום לנישואין,ארגון בת עמי ועמותת גוונים לפיתוח החינוך הקהילה והסביבה,פרויקט משלבים,שירות לאומי חינוכי לבעלי צרכים מיוחדים

סל זכויות נוספות על בסיס מצב רפואי