ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם

 

מבטח

משרד הבינוי והשיכון

נכלל?

תנאים והגבלות

זכאי להיכלל במסגרת זו מי שעונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים:
1.  מי שתנועתו ו/או תפקודו מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת
     מוטורית, חולה במחלה מתקדמת (רתוק לכסא גלגלים, מתהלך בעזרת
     פרוטזות, מכשירים, קביים וכדומה) (להלן:הזכאי).
     קביעת מוגבלותו תעשה על ידי מוסד רפואי מוכר: בתי-חולים, קופות
     החולים ומסגרות שיקומיות ממשלתיות.
2.  מי שקיבל בעבר סיוע במסגרת זו אך חלה הרעה במצב בריאותו ועקב
     מגבלותיו חייב להתאים הדירה בה הוא מתגורר או עתיד להתגורר, על
     פי דו"ח עובד שיקום.
3. החליף הזכאי ו/או משפחתו המטפלת בו מקום עבודתו/ה לעיר אחרת
    ולדעת הועדה יש הכרח בשינוי מקום המגורים ועקב כך מקום המגורים
    החדש אינו עונה על צרכיו ויש בכך משום פגיעה ביכולת תפקודו היומיומי.
4. סיוע להתקנת מעלון ינתן לבית בו התגורר הזכאי לפני היותו רתוק
    לכסא גלגלים כאשר המעלון מהווה הפתרון הבלעדי לבעית הניידות
    שלו בבית זה.

מהות הסיוע
1. במסגרת זו יאושר סיוע לשינויים ו/או שיפוצים חיוניים בנכס/בדירה אשר בבעלותם
    או בדמי מפתח, בשיכון הציבורי, או בדירה בבעלות של קרוב משפחה מדרגה
    ראשונה בה מתגורר/ים דרך קבע, כדי להתאימן לצרכים המיוחדים של הנכים:
    1.1 התאמת הפתחים על ידי הרחבת הפתחים הקיימים או הוספת פתחים חדשים
          בדירה לצורך מעבר עגלת נכים או מכשירי הליכה.
2. שינויים או תוספות חיוניים במבנה השירותים הסניטריים.
3. בנית שבילים או משטחי גישה לעגלת נכים, כולל מעקות ותמיכות.
4. התאמות במטבח.
5. התקנת מעלון:
    5.1 התקנת מעלון רק לנכים רתוקים לכיסאות גלגלים.
    5.2 הסיוע להתקנת מעלון בבתים/דירות בני יותר מקומה אחת, רק במקרים בהם
          לא ניתן להתאים את קומת הקרקע בבית מבקש הסיוע. במקרים כאלו עובד
          השיקום ימציא דו"ח המנמק מדוע לא ניתן לבצע את ההתאמה. במידת הצורך
          יועבר הדו"ח להתייחסות המחלקה הטכנית. 

* הנתונים על פי נוהל סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם מטעם משרד הבינוי והשיכון
* נכים ומוגבלים בניידות - מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון
סיוע למוגבלים בניידותם - מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון

 

סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם

תאור

הנוהל דן בבקשות סיוע של אנשים עם מוגבלויות בניידותם (זכאים) למימון
שינויים ו/או שיפוצים פנימיים וחיצוניים חיוניים לניידותם בדירה ובדרכי הגישה
אליה. הנוהל קובע סדרי עבודת הועדה המחוזית הבינמשרדית לסיוע בשיפור
הדיור למוגבלים בניידותם.

סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם

שאלה

כיצד מתבצעת הגשת הבקשה למשרד הבריאות?

תשובה

העובד/ת הסוציאלי בלשכת הבריאות הנפתית/מחוזית ירכז הבקשות לסיוע של המוגבלים בתנועה שיגיעו אליה מהגורמים המפנים (צוותי מעקב של קופות החולים, בתי-חולים / מחלקות ומסגרות שיקומיות) או מהמבקש עצמו.
לפירוט הגשת הבקשה למשרד הבריאות יש להיכנס לעמוד מס' 7 בנוהל סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם - משרד הבינוי והשיכון - הוראה מס' 08/10 - מיום 16/3/2006.