ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

סיוע בדיור ציבורי

 

מבטח

משרד הבינוי והשיכון

נכלל?

תנאים והגבלות

להלן: מידע אודות סיוע בדיור ציבורי מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון.

מילות מפתח

משפחה חד הורית,זכויות אמא חד הורית,זכויות אמהות חד הוריות,ידועה בציבור,ידוע בציבור,עזרה בשכר דירה,עזרה בשכירות,כללי לאישור גודל דירה,חברה מאכלסת,100% נכות,קצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75%,שני ילדים ומעלה,הגדרת מעמד עולה לצורך קבלת שיכון ציבורי,אופן חישוב ההכנסות למשפחה לקביעת זכאות לדירה בשכירות,ועדות חריגים,משרד הבינוי והשיכון,משרד השיכון,עזרה בדיור,עזרה במגורים,עולה חדש,זכויות עולה חדש,צפיפות דיור,נכה על כסא גלגלים,זכויות נכים,זכויות מצוקה רפאית,יישובי עימות,הגשת בקשה להחלפת דירה,דייר שיכון ציבורי,דיירי השיכון הציבורי,חסרי דירה,רתוקים לכיסאות גלגלים,מרותק לכסא גללגים זכאי לעזרה בשיכון ציבורי,הכנסה לא עולה על השכר הממוצע במשק,משפחות,ורה עצמאי,שלושה ילדים לפחות,24 החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה התקיימו מקצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או התקיימו מהכנסה מעבודה וקצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה. הזכאות ניתנת ביישוב המגורים של מבקש הסיוע

הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי

תאור

* מטרת הנוהל היא לקבוע כללים, סמכויות והוראות אחידים לקביעת זכאות להקצאת דירות מתפנות ודירות נ"ר בשכירות בשיכון הציבורי. 
* בסמכות סמנכ"ל בכיר לאכלוס לחתום על הוראות שעה המתחייבות מאירוע או מצב זמני. הוראות אלה תהיינה מחייבות בדומה לנוהל.
* הנחיות נוהל זה יחולו על החברות המאכלסות וכן על כל חברה אחרת שתזכה במכרז לניהול דירות בשכירות בשיכון הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון וכן על ספקי שרותי שכר דירה.
* הקצאת הדירות לאכלוס בשכירות תהיה רק בדירות פנויות המנוהלות על ידי החברות המאכלסות.
* בסמכות מנהל אגף אכלוס בתיאום עם המחוז, לקבוע מדיניות יישובית שונה מזו המוגדרת בנוהל זה ובכפוף לצורכי המשרד ומלאי הדירות המתפנות . שיכלול הקביעה תכלול תיעוד, החלטה ונימוקיה ותופץ לגורמים המטפלים.
* חברה מאכלסת: חברה המנהלת את השכירות בשיכון הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון ולפי הנחיותיו מעת לעת:
  החברות המאכלסות כיום הן: חברת עמידר / חברת עמיגור / חברת פרזות / חברת חלמיש / חברת שקמונה / חברת חל" ד / חברת שו"פ / חברת שמירה וביטחון.

הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי