ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

השתתפות בתשלום שכר דירה

 

מבטח

משרד הבינוי והשיכון

נכלל?

תנאים והגבלות

להלן: מידע אודות זכאות לסיוע בשכר דירה מתוך אתר השירותים והמידע הממשלתי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/04/2017

מילות מפתח

קשישים,קצבת זקנה,מהשלמת הכנסה,גובה סיוע מותאם ליחיד או זוג,סיוע לזוג,סיוע בשכר דירה ליחיד,סיוע בשגר דירה לזוג,זכאויות זוג לשכירות,זכאות יחיד לשכירות,שכירות דירה,עזרה בשכירת דירה,עזרה בדירה,זכאות נכים לשכירות,קצבת אי כושר השתכרות בשיעור 75% או יותר,גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה,יחידים, זוגות, זוגות עם ילדים,משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות),עזרה בשכירות לחד הוריות,זכות לעזרה בשכירות לחד הורית,נכים נפגעי נאצים עם 49% נכות ועם נזק רמה 1, 2, 3,נכים המתקיימים מקצבאות קיום שהפכו קשישים,זכאים המקבלים קצבת מזונות מהביטוח הלאומי,קצבת ביטוח לאומי,יחידים מגיל 55, זוגות, זוגות עם ילדים, ידועים בציבור או משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות) המתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה והחלו לקבל את הסיוע מיוני 2002 ואילך - גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה וסוג הגמלה: בשיעור רגיל/מוגדל או מיוחד או גמלת נכים

השתתפות בתשלום שכר דירה

תאור

* נוהל זה מפרט את הזכאים לקבלת השתתפות בתשלום שכר דירה, משך תקופת הסיוע, סכום הסיוע, תנאים מיוחדים לקבלתו, ואופן ביצועו. הזכאות ניתנת ל"חסרי דירה" בלבד או למי שהוכרו כחסרי דירה.
* הטיפול בזכאים נעשה באמצעות חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה למשרד הבינוי והשיכון. חברות אלה נבחרו באמצעות מכרז פומבי. רשימת החברות יכולה להשתנות מעת לעת. בנספח א' (ראה/י נוהל) מפורטת רשימת החברות וסניפיהן המספקות שירותי סיוע בשכר דירה נכון לפרסום נוהל זה.
* לא יינתן סיוע לפי נוהל זה למסתייעים בשכר דירה במקביל ממשרד הביטחון או לעולים המקבלים סיוע במסגרת עולים, קצבאות שכר דירה (למעט מקבלי סיוע בגין מגורים ללא קרובי משפחה), הפחתה בתשלומי משכנתא או לעולים הנמצאים בשנת הקליטה הישירה ומקבלים סל קליטה.

השתתפות בתשלום שכר דירה