ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפול רפואי בקטין

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

תיקון חוק זכויות החולה התשנ"ו 1996 (סעיף 16 א')  מרחיק הורה פוגע ממעגל הטיפול הרפואי בילדו הקטין, ומאפשר לקבל הסכמה במקרה זה מההורה האחר בלבד. אם ההורה הפוגע מתנגד לטיפול מטעמים ענייניים - עליו מוטל הנטל לפנות לבית המשפט. כל עוד לא ניתנה החלטה שיפוטית אחרת ניתן לטפל באותו ילד על סמך הסכמת ההורה שאינו ההורה הפוגע, גם אם ההורה הפוגע מתנגד לטיפול ואף אין לבקש את הסכמתו. לשם כך נדרש ראשית כי ההורה האחר יודיע לגורמי הטיפול על מצב זה.
כל הפרטים, בחוזר מנהל הרפואה 09/2017 - תיקון חוק זכויות החולה: קבלת הסכמה לטיפול בקטין שהורהו הואשם בעבירת מין או אלימות נגדו

מילות מפתח

תיקון חוק זכויות החולה,קבלת הסכמה לטיפול בקטין שהורהו הואשם בעבירת מין או אלימות נגדו

טיפול רפואי בקטין

סוג

פרוצדורה רפואית

תחום השירות / טיפול

רפואת ילדים

טיפול רפואי בקטין