ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ציוד רפואי לניצולי שואה

 

מבטח

הרשות לזכויות ניצולי השואה

נכלל?

תנאים והגבלות

על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957:
* במקרים שבהם ניצול השואה פונה לקבלת החזר עבור ציוד רפואי מהרשות לזכויות ניצולי שואה,
  יהיה עליו להמציא לפחות שתי הצעות מחיר.
  כך, לדוגמה, בבקשות לקבלת מכשירי שמיעה יתבקש הניצול להמציא לפחות שתי הצעות מחיר
  למכשיר ובדיקת שמיעה עדכני
בבקשה למשקפיים יהיה צורך בהמצאת מרשם, וכיוצא בזה.
* יש להגיש בקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על-מנת לברר את הזכאות להחזר
  עבור הציוד הרפואי.
* את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על הצורך בבקשה שהוגשה.
* ניצול שהוכר כחולה בשיטיון ונמצא במוסד או מעסיק עובד זר זכאי להשתתפות כספית עבור
  ההוצאות הנ"ל, הכול בכפוף לאישור ועדת אשפוזים ברשות. על-מנת לבדוק את הזכאות
  יש לפנות בבקשה לשירות הרפואי.
* חולה שהוכר בדמנציה יכול להיות זכאי במידה ויש צורך, בהשתתפות במוצרי ספיגה בסכום
   של 180 ₪ בחודש.

מתוך חוברת הרשות לזכויות ניצולי שואה

מה עליי לעשות?

* יש להגיש בקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על-מנת לברר את הזכאות להחזר עבור הטיפול או הציוד הרפואי. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על הצורך בבקשה שהוגשה. פרטי יצירת קשר

מילות מפתח

זכויות ניצולי שואה

ציוד רפואי לניצולי שואה

ציוד רפואי לניצולי שואה

סוג

ציוד רפואי

ציוד רפואי לניצולי שואה