ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שירותים סוציאליים לניצולי שואה

 

מבטח

הרשות לזכויות ניצולי השואה

נכלל?

תנאים והגבלות

על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957:
ברשות לזכויות ניצולי שואה, פועל שירות סוציאלי, המטפל בפניות המתקבלות ברשות הן על-ידי ניצולי שואה והן על-ידי בני משפחה או גורמים מקצועיים שונים בקהילה.
השירות יוזם טיפול או התערבות סוציאלית במקרים שיש בהם צרכים סוציאליים שאינם מסופקים לניצול, או כשיש פגיעה קשה בתפקודו של הניצול.

כל פנייה נבדקת ומקבלת טיפול על-פי אמות-מידה מקצועיות ובשיתוף גורמים נוספים בקהילה הקשורים לניצול. 
ניתן לפנות אל השירות הסוציאלי בכתב או טלפונית דרך מרכז המידע 03-5682651 הפועל בין השעות 07:00 – 19:00.

מתוך חוברת הרשות לזכויות ניצולי השוא
ה

הערה

שירותים סוציאליים לניצולי שואה

שירותים סוציאליים לניצולי שואה

שירותים סוציאליים לניצולי שואה