ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

דמי נסיעה וניידות לניצולי שואה

 

מבטח

הרשות לזכויות ניצולי השואה

נכלל?

תנאים והגבלות

1. על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957
    * ניצולי שואה שנקבעה להם נכות מוכרת ברגליים ועומדים בקריטריונים עשויים להיות זכאים
      לדמי נסיעה, בהתאם לקבוצה שאליה הם משתייכים כפי שנקבעה על-ידי הרשות לזכויות
      ניצולי השואה
.
 (פירוט הקבוצות בחוברת הרשות לניצולי שואה).
2. על פי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954
    * נכי המלחמה בנאצים, שנקבעה להם נכות ברגליים עשויים להיות זכאים לדמי נסיעה או לדמי
      ניידות. 
גובה דמי הנסיעה או הזכאות לדמי ניידות ייקבעו לפי דרגת הנכות ברגליים ולפי
     הקבוצה שאליה משתייך הנכה, כמפורט בטבלאות שבחוברת הרשות לזכויות ניצולי שואה
   * במקרים חריגים של נכות מוכרת, הבאה לידי ביטוי בקשיי הליכה ואינה פחותה מ-35%, 
      עשויים נכי המלחמה בנאצים להיות זכאים לדמי נסיעה. הזכאות וגובה דמי הנסיעה יקבעו על-ידי 
      רופא הרשות.

   * נכה מלחמה בנאצים, אשר נקבעה לו נכות מוכרת ברגליים מ- 40% ומעלה ונוהג בעצמו,
     זכאי לקבלת הלוואה לכיסוי מסים לרכב. אם אין ברשות הנכה רכב, יהיה זכאי להשתתפות בדמי ניידות
     לפי השתייכותו לאחת משתי הקבוצות הבאות
:
   * בעלי נכות מוכרת ברגלים בין 40%-99% - דמי ניידות בסך 682 ₪ לחודש.
   * בעלי נכות מוכרת ברגלים של
100% - דמי ניידות 909 ₪ לחודש.
   (מתוך חוברת הרשות לזכויות ניצולי השואה)
* בנוסף, קיימת זכאות לדמי נסיעה בסך 112 ₪ לשנה, עבור נסיעות להבראה.

 

מה עליי לעשות?

* יש להגיש בקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על-מנת לברר את הזכאות להחזר עבור הטיפול או הציוד הרפואי. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על הצורך בבקשה שהוגשה. פרטי יצירת קשר

מילות מפתח

זכויות ניצולי שואה,טיפול שיניים לניצול שואה,טיפול לניצולי שואה,טיפול שיניים לניצול מהשואה,טיפול פסיכולוגי לניצולי שואה,מטפל בניצולי שואה,מטפלת בניצולי שואה,טיפול בניצולי שואה,החזר נסיעה באמבולנס לניצולי שואה,אמבולנס ניצולי שואה

דמי נסיעה וניידות לניצולי שואה

דמי נסיעה וניידות לניצולי שואה

דמי נסיעה וניידות לניצולי שואה