ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הפניה לאשפוז ניצולי שואה

 

מבטח

הרשות לזכויות ניצולי השואה

נכלל?

תנאים והגבלות

1. על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957
    א. הפניה לטיפול בבתי-חולים - ניצול שואה שיש בידו המלצה רפואית לטיפול במרפאות החוץ של בתי החולים, בגין המחלה המוכרת, יפנה לרשות לזכויות ניצולי השואה בצרוף ההמלצה עם הזימון לטיפול.
לאחר אישור של הרופא המוסמך ברשות יקבל התחייבות כספית לבית החולים.
   ב. אשפוז בבית-חולים פסיכיאטרי - ניצול הזקוק לאשפוז ממושך בבית חולים לטיפול פסיכיאטרי וקבע הרופא המוסמך ברשות לזכויות ניצולי השואה כי זכאי להשתתפות בגין האשפוז, ההתחייבות תינתן מיום הבקשה.
* לקבלת ההתחייבות יש לפנות בכתב בצרוף מסמכים רפואיים עדכניים.
* מתוך חוברת הרשות לזכויות ניצולי השואה

 

מה עליי לעשות?

פרטי יצירת קשר - הרשות לזכויות ניצולי שואה

הערה

בנוסף, ראה/י : ניצולי שואה

הפניה לאשפוז ניצולי שואה

הפניה לאשפוז ניצולי שואה