ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפולי שיניים לניצולי שואה

 

מבטח

הרשות לזכויות ניצולי השואה

נכלל?

תנאים והגבלות

1. על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957
    * ניצולים שהרשות המוסמכת הכירה באובדן שיניים כתוצאה מהרדיפות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים אחת לשלוש שנים בהתאם לנכות המוכרת.
    * אפשר לבצע את הטיפול במסגרת מרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי.
    * אם הטיפול בוצע באמצעות קופת החולים, תועבר השתתפות הרשות לזכויות ניצולי שואה ישירות לקופת החולים
.
    * אם הטיפול בוצע באופן פרטי, על הניצול להגיש קבלה/חשבונית מקורית בצרוף האישור שנשלח אליו והתשלום יבוצע באמצעות התגמול השוטף בהתאם לסכום ההתחייבות שקיבל.

2. על פי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954
    * נכים שאובדן שיניהם הוכר כנכות זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים אחת לשלוש שנים.
    * אפשר לבצע את הטיפול במסגרת מרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי
.
    * אם הטיפול בוצע באמצעות קופת החולים, תועבר השתתפות הרשות ישירות לקופת החולים. אם הטיפול בוצע באופן פרטי, עליו להגיש חשבונית מס לרשות בצירוף ההפניה שנשלחה אליו.
    * ההחזר הכספי, שלא יעלה על סכום ההתחייבות שניתנה לנכה, יועבר לו עם התגמול החודשי תוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס
.

מתוך חוברת הרשות לזכויות ניצולי השואה
 

 

מה עליי לעשות?

* יש להגיש בקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על-מנת לברר את הזכאות להחזר עבור הטיפול או הציוד הרפואי. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על הצורך בבקשה שהוגשה. פרטי יצירת קשר

מילות מפתח

זכויות ניצולי שואה,טיפול שיניים לניצול שואה,טיפול לניצולי שואה,טיפול שיניים לניצול מהשואה,טיפולי שיניים לקשישים,טיפולי שיניים למי שהיה בשואה

טיפולי שיניים לניצולי שואה

טיפולי שיניים לניצולי שואה

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

רפואת שיניים

טיפולי שיניים לניצולי שואה