ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טאלץ, 80 מ"ג (Taltz)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. החולה סובל מאחד מאלה:
    1. מחלה מפושטת מעל ל- 50% של שטח גוף או PASI מעל 50.
    2. נגעים באזורי גוף רגישים - אזורים אלו יכללו פנים, צוואר, קיפולי עור, כפות ידיים,
    כפות רגליים, אזור הגניטליה והישבן.
ב. החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות ללא שיפור של 50% לפחות ב-PASI
    לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
    בהתייחס לחולה העונה על פסקה (1)(א)(2) החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים
    לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
ג. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. החולה סובל מאחד מאלה:
    1. מחלה מפושטת מעל ל- 50% של שטח גוף או PASI מעל 50.
    2. נגעים באזורי גוף רגישים - אזורים אלו יכללו פנים, צוואר, קיפולי עור, כפות ידיים,
    כפות רגליים, אזור הגניטליה והישבן.
ב. החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות ללא שיפור של 50% לפחות ב-PASI
    לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
    בהתייחס לחולה העונה על פסקה (1)(א)(2) החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים
    לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
ג. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. החולה סובל מאחד מאלה:
    1. מחלה מפושטת מעל ל- 50% של שטח גוף או PASI מעל 50.
    2. נגעים באזורי גוף רגישים - אזורים אלו יכללו פנים, צוואר, קיפולי עור, כפות ידיים,
    כפות רגליים, אזור הגניטליה והישבן.
ב. החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות ללא שיפור של 50% לפחות ב-PASI
    לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
    בהתייחס לחולה העונה על פסקה (1)(א)(2) החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים
    לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
ג. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. החולה סובל מאחד מאלה:
    1. מחלה מפושטת מעל ל- 50% של שטח גוף או PASI מעל 50.
    2. נגעים באזורי גוף רגישים - אזורים אלו יכללו פנים, צוואר, קיפולי עור, כפות ידיים,
    כפות רגליים, אזור הגניטליה והישבן.
ב. החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות ללא שיפור של 50% לפחות ב-PASI
    לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
    בהתייחס לחולה העונה על פסקה (1)(א)(2) החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים
    לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
ג. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

לב

שם גנרי

Ixekizumab

טאלץ, 80 מ"ג

תאריך הכללה

12/01/2017

טאלץ, 80 מ"ג

סוג

תרופה

קוד משרד הבריאות

34927

קוד ATC

L04AC

שם גנרי

Ixekizumab

מספר רישום במשרד הבריאות

34927

התוויה כללית

Plaque psoriasis:
Taltz is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy.
Psoriatic arthritis:
Taltz, alone or in combination with methotrexate, is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) therapies

מסגרת הכללה בסל

א. החולה סובל מאחד מאלה:
    1. מחלה מפושטת מעל ל- 50% של שטח גוף או PASI מעל 50.
    2. נגעים באזורי גוף רגישים - אזורים אלו יכללו פנים, צוואר, קיפולי עור, כפות ידיים,
    כפות רגליים, אזור הגניטליה והישבן.
ב. החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות ללא שיפור של 50% לפחות ב-PASI
    לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
    בהתייחס לחולה העונה על פסקה (1)(א)(2) החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים
    לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
ג. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין.

טאלץ, 80 מ"ג