ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ביטוח סיעודי

 

תיאור

ב- 01/07/2016 נכנסה לתוקף הרפורמה בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים לחברי קופות החולים.
במסגרת הרפורמה, מציעות כל קופות החולים פוליסה סיעודית אחידה בהיקפה, כך שהקופות וחברות הביטוח המבטחות מתחרות ביניהן רק על המחיר ועל איכות השירות.
גובה הכיסוי בביטוח נקבע כתלות בגיל ההצטרפות לראשונה לביטוח, בחלוקה לשלוש קבוצות. כל חברי הקופות המבוטחים בפוליסת סיעוד שהסתיימה ב-30 ביוני 2016
הועברו לפוליסה החדשה ברצף זכויות וללא צורך בהליך חיתומי נוסף. 
מ-01/01/2017 הרפורמה מאפשרת גם מעבר חופשי של מבוטחים בין הקופות, כך שבעת המעבר, המבוטח שומר על הזכויות שהיו לו בביטוח בקופה אותה עזב, ואינו נדרש לבחינה מחודשת של מצבו
הרפואי בעת המעבר.
יש לציין כי המעבר לפוליסה בקופה החדשה אינו אוטומטי - מבוטח נדרש לבקש להצטרף לביטוח בקופה שאליה הצטרף, ולשם כך להציג אישור שהיה מבוטח בביטוח סיעודי לחברי הקופה אותה עזב.
לשם כך, הנחתה המפקחת על הביטוח את חברת הביטוח שביטחה אותו בקופה אותה עזב, לשלוח לו מכתב סמוך לאחר המעבר, ובו מפורט המידע הנדרש הרלוונטי למעבר ברצף בין הביטוחים, והמהווה
אישור כי אכן בוטח בביטוח הסיעודי.
בנוסף, הנחתה המפקחת על הביטוח את חברת הביטוח בביטוח הסיעודי של הקופה אליה הצטרף ליידע את המבוטח על זכותו להצטרף לביטוח הסיעודי ברצף ביטוחי. 
שימו לב: על מנת לממש זכות זו למעבר ברצף, נדרש המבוטח להמציא לחברת הביטוח בקופה הקולטת את האישור שהתקבל מחברת הביטוח בקופה הקודמת, לכל היותר תוך 180 ימים מהמועד בו נתקבלה
אצלו הדרישה לכך, אחרת יאבד זכות זו. 

מבטח

כללית

נכלל?

תנאים והגבלות

שם המבטח:
הראל חברה לביטוח בע"מ
הצטרפות לתכנית:
ההצטרפות לתכנית מבוצעת על ידי חיוג למוקד הטלפוני (*2700), או על ידי מילוי טופס הצטרפות והמתנה לנציג שירות, או משלוח הטופס בפקס, או משלוח הטופס בדואר.
קהל יעד
מבוטח בשירותי בריאות כללית מעל גיל 18.
אופן הגשת תביעה
לצורך הגשת תביעה, מלא/י טופס הגשת תביעה - פוליסת סיעוד מושלם לחברי קופ"ח כללית
תקופת אכשרה
אין.
דמי השתתפות
ביטול התכנית
תנאים והגבלות
לפרטים נוספים אודות כללית סיעודי מושלם פלוס
 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שם המבטח:
ביטוח הפניקס
הצטרפות לתכנית: 
ההצטרפות לתכנית מבוצעת על ידי חיוג למוקד מכבי סיעודי בטלפון 1-801-22-7788 או מקוצר 3507*, או דרך אתר מכבי או אתר הפניקס
קהל יעד
אין הגבלה על הגיל המקסימלי בו ניתן לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי.
צירוף קטינים יתאפשר גם ללא הורה המבוטח בביטוח הסיעודי.
אופן הגשת תביעה
לצורך הגשת תביעה, יש להיכנס לאתר מכבי או אתר הפניקס
תקופת אכשרה
אין.
דמי השתתפות
אופן הגשת ערעור
ביטול התכנית
תנאים והגבלות
לפרטים נוספים אודות מכבי סיעודי
 

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שם המבטח:
כלל ביטוח
הצטרפות לתכנית:
ההצטרפות לתכנית מבוצעת על ידי חיוג למוקד לאומית סיעוד בטלפון 1-800-702-702,  או הגשת בקשת הצטרפות אונליין.
קהל יעד
* מבוטחים קיימים

כל לקוחות לאומית שירותי בריאות אשר היו מבוטחים בביטוח "לאומית סיעוד" ביום 30.6.16 יועברו לפוליסה החדשה באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה כלשהי מצידם. מומלץ לוודא כי כל בני המשפחה, לרבות ילדים, מבוטחים בפוליסת לאומית סיעוד. ילדים עד גיל 19 מבוטחים בחינם. 
* חיילים
בפוליסה החדשה לא קיימת זכאות לכיסוי לחיילים מאחר ואינם חברים בקופה במהלך שירותם הצבאי. בהתאם לכך יסתיים הכיסוי הסיעודי של חיילים  ביום 30.6.16 והפוליסה תבוטל.
* חיילים משוחררים
חייל משוחרר יוכל להצטרף לפוליסה החדשה בהליך במסגרתו יערך לו חיתום רפואי מקל, ובלבד שלא חלפו יותר מ- 4 שנים ממועד גיוסו לצבא ועד להצטרפותו חזרה, זאת ובתנאי שערב גיוסו היה מבוטח בביטוח סיעודי של קופת חולים לפחות שנה ומימש את זכאותו להצטרף אליה בשנית תוך 120 יום ממועד חזרתו לקופה.
* מבוטח חדש
לקוח לאומית שיצטרף לביטוח הסיעודי מיום 1.7.16 ואילך, לאחר שקבלתו לביטוח זה אושרה על- ידי כלל ביטוח. 
* מבוטח זכאי
לקוח לאומית, אשר היה מבוטח בפוליסת סיעוד קבוצתית שהסתיימה החל מיום 1 בינואר 2011 ואשר גילו 60 ומעלה, ולא היה במצב סיעודי במועד הפסקת הביטוח הסיעודי הקבוצתי או במועד בקשתו להיות מוכר כ"מבוטח זכאי" בפוליסה זו, ואינו מבוטח בביטוח הסיעודי של לאומית. מבוטח זכאי רשאי להצטרף לביטוח סיעודי זה החל מתאריך  1.7.16, בהתאם לקבוצת הגיל אליה הוא משתייך וללא הצהרת בריאות.
* מבוטח עובר 
לקוח חדש בלאומית שהיה מבוטח בביטוח סיעודי בקופת חולים אחרת ועבר לקופת חולים לאומית, יוכלו לשמור על רצף התנאים בביטוח הסיעודי בכפוף להצגת אישור בדבר רצף זכויות מקופת החולים הקודמת בה היה חבר (החל מינואר 2017 ).
אופן הגשת תביעה
לצורך הגשת תביעה, יש למלא את טופס הגשת תביעה.
תקופת אכשרה
אין.
דמי השתתפות
אופן הגשת ערעור
ביטול התכנית
תנאים והגבלות
לפרטים נוספים אודות לאומית סיעוד

 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שם המבטח:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
הצטרפות לתכנית
ההצטרפות לתכנית מבוצעת על ידי חיוג מוקד השירות של מאוחדת בטלפון 077-270-3833 או *3833, או הגשת בקשת הצטרפות.
קהל יעד
אין הגבלה על הגיל המקסימלי בו ניתן לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי.
אופן הגשת תביעה
לצורך הגשת תביעה, הכנס/י לאתר מאוחדת
תקופת אכשרה
אין.
דמי השתתפות
אופן הגשת ערעור
ביטול התכנית
תנאים והגבלות
לפרטים נוספים אודות מאוחדת סיעודי
 

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי