ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ביטוח סיעודי

 

מבטח

כללית

נכלל?

תנאים והגבלות

שם המבטח:
הראל חברה לביטוח בע"מ
הצטרפות לתכנית:
ההצטרפות לתכנית מבוצעת על ידי חיוג למוקד הטלפוני (*2700), או על ידי מילוי טופס הצטרפות והמתנה לנציג שירות, או משלוח הטופס בפקס, או משלוח הטופס בדואר.
קהל יעד
מבוטח בשירותי בריאות כללית מעל גיל 18.
אופן הגשת תביעה
לצורך הגשת תביעה, מלא/י טופס הגשת תביעה - פוליסת סיעוד מושלם לחברי קופ"ח כללית
תקופת אכשרה
אין.
דמי השתתפות
ביטול התכנית
תנאים והגבלות
לפרטים נוספים אודות כללית סיעודי מושלם פלוס
 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שם המבטח:
ביטוח הפניקס
הצטרפות לתכנית: 
ההצטרפות לתכנית מבוצעת על ידי חיוג למוקד מכבי סיעודי בטלפון 1-801-22-7788 או מקוצר 3507*, או דרך אתר מכבי או אתר הפניקס
קהל יעד
אין הגבלה על הגיל המקסימלי בו ניתן לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי.
צירוף קטינים יתאפשר גם ללא הורה המבוטח בביטוח הסיעודי.
אופן הגשת תביעה
לצורך הגשת תביעה, יש להיכנס לאתר מכבי או אתר הפניקס
תקופת אכשרה
אין.
דמי השתתפות
אופן הגשת ערעור
ביטול התכנית
תנאים והגבלות
לפרטים נוספים אודות מכבי סיעודי
 

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שם המבטח:
מנורה מבטחים
הצטרפות לתכנית
באמצעות מוקד לאומית סיעוד במנורה בטלפון: 5565*.  
לקוחות לאומית, בכל גיל, רשאים לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי. הקבלה לביטוח כרוכה במילוי הצהרת בריאות, חיתום רפואי ואישור המבטח-מנורה מבטחים.
- תינוקות מצטרפים באופן אוטומטי מרגע לידתם.
- ילדים עד הגיעם לגיל 19- מבוטחים ללא עלות 
כמו כן, ניתן  להצטרף באמצעות טופס דיגיטלי , או למלא טופס הצטרפות ולשלוח לפקס 0722238112 , או לכתובת מייל: Leumit-kmm@menora.co.il  

* מבוטחים קיימים
כל לקוחות לאומית שירותי בריאות, אשר היו מבוטחים בביטוח הסיעוד הקבוצתי "לאומית סיעוד" ביום 2019.03.31 יועברו לפוליסה החדשה באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה כלשהי מצדם. מומלץ לוודא כי כל בני המשפחה, לרבות ילדים, מבוטחים בפוליסה "לאומית סיעוד". גם חיילים רשאים להיות מבוטחים בביטוח הסיעוד
* מבוטח חדש
לקוח לאומית, אשר יצטרף לביטוח הסיעודי מיום 1.4.19 ואילך, לאחר שקבלתו לביטוח זה אושרה על-ידי מנורה מבטחים. למען הסר ספק יובהר, כי לקוחות שהיו מבוטחים אצל המבטח הקודם אינם נחשבים מבוטחים חדשים אצל מנורה מבטחים אלא מבוטחים קיימים המועברים אליה באופן אוטומטי וברצף ביטוח מלא.
* מבוטח זכאי
לקוח לאומית, אשר היה מבוטח באופן עצמאי בפוליסה קבוצתית לביטוח סיעודי שהסתיימה, ואשר גילו 55 ומעלה, ואשר לא היה במצב סיעודי במועד הפסקת הביטוח הסיעודי הקבוצתי או במועד בקשתו להיות מוכר כ"מבוטח זכאי" בפוליסה זו, ואינו מבוטח, במועד בקשתו להצטרפות, בביטוח הסיעודי של לאומית, יהיה רשאי להצטרף לביטוח הסיעוד הקבוצתי של לאומית ללא הצהרת בריאות, וזאת עד 120 יום מיום ביטול הפוליסה הקבוצתית שהסתיימה. הצירוף יהיה בהתאם לקבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח במועד צירופו לביטוח הסיעוד הקבוצתי של לאומית.
* מבוטח עובר 
לקוח חדש בלאומית, אשר היה מבוטח בביטוח סיעודי בקופת חולים אחרת ועבר ללאומית יוכל לשמור על רצף זכויות בביטוח הסיעודי, זאת בכפוף להצגת אישור בדבר קיומו של ביטוח סיעודי קודם. העברת האישור צריכה להיעשות עד 180 יום מיום המעבר ללאומית. לאחר מכן תהיה קבלתו של המבוטח לביטוח כמבוטח חדש, לכל דבר וענין. *האישור יינתן ע"י המבטח של הביטוח הסיעודי בקופת החולים הקודמת בה היה חבר.

* תהליך תביעה והגשת ערר מתוך אתר לאומית.

* לפרטים נוספים אודות לאומית סיעוד

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/07/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שם המבטח:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
הצטרפות לתכנית
ההצטרפות לתכנית מבוצעת על ידי חיוג מוקד השירות של מאוחדת בטלפון 077-270-3833 או *3833, או הגשת בקשת הצטרפות.
קהל יעד
אין הגבלה על הגיל המקסימלי בו ניתן לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי.
אופן הגשת תביעה
לצורך הגשת תביעה, הכנס/י לאתר מאוחדת
תקופת אכשרה
אין.
דמי השתתפות
אופן הגשת ערעור
ביטול התכנית
תנאים והגבלות
לפרטים נוספים אודות מאוחדת סיעודי
 

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

תאור

ב- 01/07/2016 נכנסה לתוקף הרפורמה בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים לחברי קופות החולים.
במסגרת הרפורמה, מציעות כל קופות החולים פוליסה סיעודית אחידה בהיקפה, כך שהקופות וחברות הביטוח המבטחות מתחרות ביניהן רק על המחיר ועל איכות השירות.
גובה הכיסוי בביטוח נקבע כתלות בגיל ההצטרפות לראשונה לביטוח, בחלוקה לשלוש קבוצות. כל חברי הקופות המבוטחים בפוליסת סיעוד שהסתיימה ב-30 ביוני 2016
הועברו לפוליסה החדשה ברצף זכויות וללא צורך בהליך חיתומי נוסף. 
מ-01/01/2017 הרפורמה מאפשרת גם מעבר חופשי של מבוטחים בין הקופות, כך שבעת המעבר, המבוטח שומר על הזכויות שהיו לו בביטוח בקופה אותה עזב, ואינו נדרש לבחינה מחודשת של מצבו
הרפואי בעת המעבר.
יש לציין כי המעבר לפוליסה בקופה החדשה אינו אוטומטי - מבוטח נדרש לבקש להצטרף לביטוח בקופה שאליה הצטרף, ולשם כך להציג אישור שהיה מבוטח בביטוח סיעודי לחברי הקופה אותה עזב.
לשם כך, הנחתה המפקחת על הביטוח את חברת הביטוח שביטחה אותו בקופה אותה עזב, לשלוח לו מכתב סמוך לאחר המעבר, ובו מפורט המידע הנדרש הרלוונטי למעבר ברצף בין הביטוחים, והמהווה
אישור כי אכן בוטח בביטוח הסיעודי.
בנוסף, הנחתה המפקחת על הביטוח את חברת הביטוח בביטוח הסיעודי של הקופה אליה הצטרף ליידע את המבוטח על זכותו להצטרף לביטוח הסיעודי ברצף ביטוחי. 
שימו לב: על מנת לממש זכות זו למעבר ברצף, נדרש המבוטח להמציא לחברת הביטוח בקופה הקולטת את האישור שהתקבל מחברת הביטוח בקופה הקודמת, לכל היותר תוך 180 ימים מהמועד בו נתקבלה
אצלו הדרישה לכך, אחרת יאבד זכות זו. 

ביטוח סיעודי