ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רפואה תעסוקתית

 

תיאור

 רפואה תעסוקתית - מתוך אתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רשימת מרפאות תעסוקתיות 
(הנתונים מאתר קופת חולים כללית).

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

זכויות בנושא רפואה תעסוקתית 
רשימת מרפאות תעסוקתיות
(הנתונים מאתר מכבי שירותי בריאות)

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

שירותי הרפואה התעסוקתית
(הנתונים מאתר מאוחדת)

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רשימת רופאים תעסוקתיים
(הנתונים מאתר לאומית)

שם גנרי

בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים

רפואה תעסוקתית

הערה

פטור מתשלום בעד שירותים הניתנים במסגרת רפואה תעסוקתית

רפואה תעסוקתית

סוג

טיפול

רפואה תעסוקתית