ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בוטרנס 20 (Butrans 20)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

Strong analgesic for relief of moderate to severe pain.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

Strong analgesic for relief of moderate to severe pain.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שים לב, לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 50%.


Strong analgesic for relief of moderate to severe pain.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

Strong analgesic for relief of moderate to severe pain.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

שם גנרי

BUPRENORPHINE

בוטרנס 20

תאריך הכללה

01/01/2000

בוטרנס 20

סוג

תרופה

קוד משרד הבריאות

31153

קוד ATC

N02AE

שם גנרי

BUPRENORPHINE

מספר רישום במשרד הבריאות

30841

התוויה כללית

Treatment of moderate to severe opioid responsive chronic pain conditions which are not adequately responding to non-opioid analgesics.

מסגרת הכללה בסל

Strong analgesic for relief of moderate to severe pain.

בוטרנס 20