ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

התאמת חליפות לחץ

 

תיאור

התאמת חליפות לחץ, כגון: JOBST.

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית - 40%.

התאמת חליפות לחץ

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 15(6) - לתוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

התאמת חליפות לחץ

סוג

ציוד רפואי מתכלה

קוד משרד הבריאות

0415L

התאמת חליפות לחץ