ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ספקטרום האוטיזם - טיפול קהילתי

 

מבטח

משרד הרווחה

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* פיתוח תשתית כח אדם, לטיפול באוכלוסייה הנמצאת בקהילה ובבני המשפחה.
* תמיכה במשפחות באמצעות פיתוח מענים קהילתיים, תמיכה והעשרת האוכלוסייה הלוקה באוטיזם באמצעות שירותים בקהילה.
* הרחבה והעמקת המערך האבחוני.
* פיתוח תוכניות לשיקום תעסוקתי.

* יעוץ תמיכה וטיפול במשפחה על ידי עובדים סוציאליים במחלקות הרווחה
* מרכז לתמיכה וייעוץ למשפחה: יעוץ, הדרכה למשפחה, מרכז מידע וקו פתוח.
* שירותים משלימים: מועדוניות שיקומיות/טיפוליות, מטפחים סומכים בבית המשפחה.
* שירותי פנאי והפוגה: נופשונים, קיטנות, פעילות פנאי למתבגרים ובוגרים
* שירותים לגיל הרך: שילוב במעונות יום לגיל הרך, מעונות יום שיקומיים.
* שירותי תעסוקה: מרכז תעסוקה לבוגרים עם אספרגר אקשטיין, מרכז יום ותעסוקה לבוגרים עם אוטיזם / PDD, שרות לאומי לבוגרים עם אוטיזם / PDD

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 17/05/2016

מה עליי לעשות?

פנה לאיש הקשר באזור מגוריך

מילות מפתח

אוטיזם,טב"מ,טיפולי בריאות מקדמים,ASD,PDD,אוטיסט,טיפולים,ילדים,התפתחות הילד,גן תקשורתי,טיפולי בריאות מקדמים,משרד הרוחה,משרד הרווחה,משרד רווחה,משרד רוחה,חוק הסעד,עובדת סוציאלית,מרכז לתמיכה וייעוץ למשפחה,מעון יום שיקומי,מעון יום לגיל הרך,מועדונית שיקומית,אספרגר אקשטיין,שרות לאומי לבוגרים עם אוטיזם

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 20 - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 3 (2) (2) - לתוספת השלישית.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר חטיבת הרפואה 12/2021 - מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר המנהל הכללי 8/2020 - אבחון רצף האוטיזם באדם הבוגר
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 10/2016 - מתן החזרים כספיים במסגרת הסל
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2017 - איסור הפסקת טיפולים בשל הסכמים עם נותני שירותים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 09/2016 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון
חוזר המנהל הכללי 15/2013- אבחון ילדים בספקטרום האוטיזם
חוזר מנהל רפואה 15/2011 - אמות מידה לטיפול בריאותי מקדם לילדים המאובחנים ברצף האוטיסטי
חוזר המנהל הכללי 03/2009 - מתן שירותים בתחום התפתחות הילד לילדים בספקטרום האוטיסטי
חוזר מנהל רפואה 19/2013 - מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר מנהל רפואה 03/2012 - דרישות מינימום לעובדי מקצועות בריאות המטפלים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2010 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2009 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2010 - מתן טיפולים בתחום התפתחות הילד עבור ילדים שנמצאים במסגרות של החינוך המיוחד

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות

תחום השירות / טיפול

התפתחות הילד

מצב בריאות

ספקטרום האוטיזם

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות