ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ספקטרום האוטיזם - טיפול חוץ ביתי

 

מבטח

משרד הרווחה

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* מתן מענה חוץ ביתי לילדים ומבוגרים הלוקים באוטיזם.
* גיבוש ויישום מדיניות של בקרה ופיקוח לטיפול החוץ ביתי.
* פיתוח מיומנויות טיפול ייחודיות, ותוכניות טיפול לאוכלוסייה השוהה במעונות.
* פיתוח כוח אדם מיומן ומקצועי לטיפול באוכלוסיית היעד במסגרות החוץ ביתיות.

המעונות משמשים מסגרות לחיים הנותנים מענה לצרכים הטיפוליים, השיקומיים והחינוכיים, לאוכלוסייה הסובלת מאוטיזם, אשר הבית והקהילה אינם מסוגלים לתת.
במעונות מופעלות תוכניות המשלבות מספר תחומים:
* תוכניות להקניית מיומנויות יסוד יום יומיות
* תוכניות לשיקום תעסוקתי
* תוכניות לשעות הפנאי
* תוכניות לבניית כלים להסתגלות חברתית נורמטיבית.

היחידה פועלת באמצעות ארגונים ועמותות אלוט, עלי שיח, אקשטיין, אדן אוהלי יעקב, אומנה - כפר שמעון, בית הילד, אדנמ ושקל, המפעילות 20 מסגרות חוץ ביתיות ארציות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 17/05/2016

מה עליי לעשות?

פנה לאיש הקשר באזור מגוריך

מילות מפתח

אוטיזם,טב"מ,טיפולי בריאות מקדמים,ASD,PDD,אוטיסט,טיפולים,ילדים,התפתחות הילד,גן תקשורתי,טיפולי בריאות מקדמים,משרד הרוחה,משרד הרווחה,משרד רווחה,משרד רוחה,חוק הסעד,עובדת סוציאלית,שיקום תעסוקתי,מרכז לתמיכה וייעוץ למשפחה,מעון יום שיקומי,מעון יום לגיל הרך,מועדונית שיקומית,אספרגר,אקשטיין,שרות לאומי לבוגרים עם אוטיזם,אלוט,עלי שיח,בית אקשטיין,אדן אוהלי יעקב,אומנה כפר שמעון,בית הילד,אדנמ,שקל

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 20 - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 3 (2) (2) - לתוספת השלישית.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר חטיבת הרפואה 12/2021 - מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר המנהל הכללי 8/2020 - אבחון רצף האוטיזם באדם הבוגר
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 10/2016 - מתן החזרים כספיים במסגרת הסל
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2017 - איסור הפסקת טיפולים בשל הסכמים עם נותני שירותים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 09/2016 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון
חוזר המנהל הכללי 15/2013- אבחון ילדים בספקטרום האוטיזם
חוזר מנהל רפואה 15/2011 - אמות מידה לטיפול בריאותי מקדם לילדים המאובחנים ברצף האוטיסטי
חוזר המנהל הכללי 03/2009 - מתן שירותים בתחום התפתחות הילד לילדים בספקטרום האוטיסטי
חוזר מנהל רפואה 19/2013 - מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר מנהל רפואה 03/2012 - דרישות מינימום לעובדי מקצועות בריאות המטפלים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2010 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2009 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2010 - מתן טיפולים בתחום התפתחות הילד עבור ילדים שנמצאים במסגרות של החינוך המיוחד

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות

תחום השירות / טיפול

התפתחות הילד

מצב בריאות

ספקטרום האוטיזם

ספקטרום האוטיזם - סל זכאויות