ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

תחלואה כפולה - שירותי אשפוז

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה - מטופלים עם פיגור שכלי, ברמה בינונית או חמורה ממנה, שגם אובחנו באבחנה פסיכיאטרית ואשר סובלים מהפרעות קשות בהתנהגות או שכושר השיפוט שלהם או שכושר בחינת המציאות שלהם, נפגם באופן ניכר.

ועדת הכרעה בין- משרדית - ועדה משותפת למשרד הבריאות ומשרד הרווחה, שדנה בעניינם של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה (מתחום בריאות הנפש ומתחום האחריות של הרווחה). הוועדה מורכבת מ-8 חברים בעלי מינוי על ידי מנכ"לי המשרדים: 4 נציגים קבועים ממשרד הרווחה, ו-4 נציגים קבועים ממשרד הבריאות. נציגים נוספים יוזמנו לפי צורך ולא יהיו בעלי זכות הצבעה. הועדה מתכנסת אחת לחודש. פניות לועדה: כל גורם טיפולי בשני המשרדים יכול להפנות מטופלים לוועדה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.
 

מה עליי לעשות?

פניות לוועדת הכרעה - כל גורם טיפולי במשרד הבריאות ובמשרד רווחה יכול להפנות מטופלים לוועדה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. כל החומר יופנה למרכזת הועדה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות הבאות: 
דוא"ל  vaadat.hachraa@moh.health.gov.il
פקס:  02-5655908
כתובת: רח' ירמיהו 39 ירושלים 9101002
החומר מובא לדיון בוועדת הכרעה בין משרדית תוך 3 חודשים מיום קבלת הפניה.
מכתב מסכם יישלח לגורם המפנה תוך שבועיים מתאריך התכנסות הועדה.

 

מילות מפתח

בית חולים פסיכיאטרי,מחלות נפש,תחלואה כפולה,מחלת נפש,הפרעה נפשית,החמרה במצב הנפשי,משבר נפשי עם אפשרות לסכנה עצמית או לאחרים,מחלה,מחלות,חולים,חולה,טיפולים,אישפוז,ועדת הכרעה בינמשרדית,וועדת הכרעה בינמשרדית,ועדת הכרעה בין משרדית,וועדת הכרעה בין משרדית,ועדת החראה,ועדת החרעה,וועדת הכרעה,ועדת הכראה

תחלואה כפולה - שירותי אשפוז

תאור

שירותי אשפוז במחלקה לתחלואה כפולה, של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה או של מטופלים אחרים הזקוקים לאשפוז באותה מחלקה, בכפוף לאישור ראש שירותי בריאות הנפש או ועדת ההכרעה.
מחלקה לתחלואה כפולה - מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים פסיכיאטרי או בבית חולים כללי, שהוכרה לעניין פסקה זו בידי המנהל, המיועדת לאשפוז ממושך לא פעיל של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה.

סוג

שירות אשפוזי

תחום השירות / טיפול

אשפוז, בריאות הנפש

תחלואה כפולה - שירותי אשפוז