ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אופב, 150 מ"ג (Ofev)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) בדרגת חומרה קלה עד בינונית עם אבחנה קלינית של פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF) כולל שלילת גורמים אחרים למחלת ריאות אינטרסטיציאלית דומה.
ב. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) עם פנוטיפ פרוגרסיבי (chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) with a progressive phenotype) בחולים העונים על כל אלה:
    1. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
    2. אחד או יותר מהבאים:
        א. התקדמות באחד או יותר מהמדדים הבאים, במהלך השנתיים האחרונות במהלך המעקב עד שנתיים אחורה:
            1. ירידה יחסית ב FVC של לפחות 10%; 
            2. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והחמרה של סימפטומים נשימתיים;
            3. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT; 
            4. החמרה של סימפטומים נשימתיים והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT.
        ב. תפקודי נשימה FVC ≥ 45%P  ו- DLCO בין 30-80% מהצפוי.
    3. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) מסוג Systemic Sclerosis Associated Interstitial Lung Disease בחולים העונים על כל אלה: 
        א. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
        ב. תפקודי נשימה FVC≥40%P ו- DLCO  בין 30-89% מהצפוי.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) בדרגת חומרה קלה עד בינונית עם אבחנה קלינית של פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF) כולל שלילת גורמים אחרים למחלת ריאות אינטרסטיציאלית דומה.
ב. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) עם פנוטיפ פרוגרסיבי (chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) with a progressive phenotype) בחולים העונים על כל אלה:
    1. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
    2. אחד או יותר מהבאים:
        א. התקדמות באחד או יותר מהמדדים הבאים, במהלך השנתיים האחרונות במהלך המעקב עד שנתיים אחורה:
            1. ירידה יחסית ב FVC של לפחות 10%; 
            2. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והחמרה של סימפטומים נשימתיים;
            3. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT; 
            4. החמרה של סימפטומים נשימתיים והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT.
        ב. תפקודי נשימה FVC ≥ 45%P  ו- DLCO בין 30-80% מהצפוי.
    3. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) מסוג Systemic Sclerosis Associated Interstitial Lung Disease בחולים העונים על כל אלה: 
        א. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
        ב. תפקודי נשימה FVC≥40%P ו- DLCO  בין 30-89% מהצפוי.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) בדרגת חומרה קלה עד בינונית עם אבחנה קלינית של פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF) כולל שלילת גורמים אחרים למחלת ריאות אינטרסטיציאלית דומה.
ב. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) עם פנוטיפ פרוגרסיבי (chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) with a progressive phenotype) בחולים העונים על כל אלה:
    1. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
    2. אחד או יותר מהבאים:
        א. התקדמות באחד או יותר מהמדדים הבאים, במהלך השנתיים האחרונות במהלך המעקב עד שנתיים אחורה:
            1. ירידה יחסית ב FVC של לפחות 10%; 
            2. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והחמרה של סימפטומים נשימתיים;
            3. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT; 
            4. החמרה של סימפטומים נשימתיים והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT.
        ב. תפקודי נשימה FVC ≥ 45%P  ו- DLCO בין 30-80% מהצפוי.
    3. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) מסוג Systemic Sclerosis Associated Interstitial Lung Disease בחולים העונים על כל אלה: 
        א. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
        ב. תפקודי נשימה FVC≥40%P ו- DLCO  בין 30-89% מהצפוי.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) בדרגת חומרה קלה עד בינונית עם אבחנה קלינית של פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF) כולל שלילת גורמים אחרים למחלת ריאות אינטרסטיציאלית דומה.
ב. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) עם פנוטיפ פרוגרסיבי (chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) with a progressive phenotype) בחולים העונים על כל אלה:
    1. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
    2. אחד או יותר מהבאים:
        א. התקדמות באחד או יותר מהמדדים הבאים, במהלך השנתיים האחרונות במהלך המעקב עד שנתיים אחורה:
            1. ירידה יחסית ב FVC של לפחות 10%; 
            2. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והחמרה של סימפטומים נשימתיים;
            3. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT; 
            4. החמרה של סימפטומים נשימתיים והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT.
        ב. תפקודי נשימה FVC ≥ 45%P  ו- DLCO בין 30-80% מהצפוי.
    3. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) מסוג Systemic Sclerosis Associated Interstitial Lung Disease בחולים העונים על כל אלה: 
        א. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
        ב. תפקודי נשימה FVC≥40%P ו- DLCO  בין 30-89% מהצפוי.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

Nintedanib

שם גנרי

Nintedanib

אופב, 150 מ"ג

סוג

תרופה

תחום השירות / טיפול

רפואת ריאות

קוד משרד הבריאות

34339

שם גנרי

Nintedanib

מספר רישום במשרד הבריאות

34339

התוויה כללית

Idiopathic Pulmonary Fibrosis
OFEV is indicated for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) in adults.
Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease
OFEV is indicated to slow the rate of decline in pulmonary function in patients with systemic sclerosis associated interstitial lung disease (SSc-ILD).
Chronic Fibrosing Interstitial Lung Diseases with a Progressive Phenotype
OFEV is indicated in adults for the treatment of chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) with a progressive phenotype.

מסגרת הכללה בסל

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) בדרגת חומרה קלה עד בינונית עם אבחנה קלינית של פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF) כולל שלילת גורמים אחרים למחלת ריאות אינטרסטיציאלית דומה.
ב. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) עם פנוטיפ פרוגרסיבי (chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) with a progressive phenotype) בחולים העונים על כל אלה:
    1. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
    2. אחד או יותר מהבאים:
        א. התקדמות באחד או יותר מהמדדים הבאים, במהלך השנתיים האחרונות במהלך המעקב עד שנתיים אחורה:
            1. ירידה יחסית ב FVC של לפחות 10%; 
            2. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והחמרה של סימפטומים נשימתיים;
            3. ירידה יחסית של FVC בין 5-10% והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT; 
            4. החמרה של סימפטומים נשימתיים והתקדמות התהליך הפיברוטי הריאתי בהדמיית CT.
        ב. תפקודי נשימה FVC ≥ 45%P  ו- DLCO בין 30-80% מהצפוי.
    3. מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית (ILD) מסוג Systemic Sclerosis Associated Interstitial Lung Disease בחולים העונים על כל אלה: 
        א. הדגמת פיברוזיס ריאתי בהדמיית HRCT;
        ב. תפקודי נשימה FVC≥40%P ו- DLCO  בין 30-89% מהצפוי.

הערות

התכשיר משווק באריזות הבאות:
- 30 קפסולות
- 60 קפסולות

אופב, 150 מ"ג