ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אימנוביד, 3 מ"ג, 3 קפסולות (Imnovid)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1.  התרופה האמורה תינתן לטיפול במיאלומה נפוצה ובהתקיים כל אלה: 
    א. לטיפול בחולה שמחלתו עמידה או נשנית לאחר מיצוי טיפול בכל אחד מהתרופות האלה – Thalidomide, Bortezomib, Lenalidomide, אלא אם כן לחולה הייתה הורית נגד לטיפול באחת מהתרופות האמורות. 
    ב. במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן – Carfilzomib, Pomalidomide, למעט בחולה אשר לא השיג תגובה מינימלית לאחר ניסיון טיפולי של 2 מחזורי טיפול באחת מהתרופות האמורות.  
    ג. התרופות Carfilzomib, Pomalidomide לא יינתנו בשילוב אחת עם השנייה.
2.  מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1.  התרופה האמורה תינתן לטיפול במיאלומה נפוצה ובהתקיים כל אלה: 
    א. לטיפול בחולה שמחלתו עמידה או נשנית לאחר מיצוי טיפול בכל אחד מהתרופות האלה – Thalidomide, Bortezomib, Lenalidomide, אלא אם כן לחולה הייתה הורית נגד לטיפול באחת מהתרופות האמורות. 
    ב. במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן – Carfilzomib, Pomalidomide, למעט בחולה אשר לא השיג תגובה מינימלית לאחר ניסיון טיפולי של 2 מחזורי טיפול באחת מהתרופות האמורות.  
    ג. התרופות Carfilzomib, Pomalidomide לא יינתנו בשילוב אחת עם השנייה.
2.  מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1.  התרופה האמורה תינתן לטיפול במיאלומה נפוצה ובהתקיים כל אלה: 
    א. לטיפול בחולה שמחלתו עמידה או נשנית לאחר מיצוי טיפול בכל אחד מהתרופות האלה – Thalidomide, Bortezomib, Lenalidomide, אלא אם כן לחולה הייתה הורית נגד לטיפול באחת מהתרופות האמורות. 
    ב. במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן – Carfilzomib, Pomalidomide, למעט בחולה אשר לא השיג תגובה מינימלית לאחר ניסיון טיפולי של 2 מחזורי טיפול באחת מהתרופות האמורות.  
    ג. התרופות Carfilzomib, Pomalidomide לא יינתנו בשילוב אחת עם השנייה.
2.  מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1.  התרופה האמורה תינתן לטיפול במיאלומה נפוצה ובהתקיים כל אלה: 
    א. לטיפול בחולה שמחלתו עמידה או נשנית לאחר מיצוי טיפול בכל אחד מהתרופות האלה – Thalidomide, Bortezomib, Lenalidomide, אלא אם כן לחולה הייתה הורית נגד לטיפול באחת מהתרופות האמורות. 
    ב. במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן – Carfilzomib, Pomalidomide, למעט בחולה אשר לא השיג תגובה מינימלית לאחר ניסיון טיפולי של 2 מחזורי טיפול באחת מהתרופות האמורות.  
    ג. התרופות Carfilzomib, Pomalidomide לא יינתנו בשילוב אחת עם השנייה.
2.  מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

Pomalys POMALIDOMID

אימנוביד, 3 מ"ג, 3 קפסולות

תאריך הכללה

12/01/2014

אימנוביד, 3 מ"ג, 3 קפסולות

סוג

תרופה

תחום השירות / טיפול

סרטן

קוד משרד הבריאות

33956

קוד ATC

L04AX

שם גנרי

Pomalidomide

התוויה כללית

Imnovid in combination with dexamethasone is indicated in the treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple myeloma who have received at least two prior treatment regimens, including both lenalidomide and bortezomib, and have demonstrated disease progression on the last therapy.

מסגרת הכללה בסל

1.  התרופה האמורה תינתן לטיפול במיאלומה נפוצה ובהתקיים כל אלה: 
    א. לטיפול בחולה שמחלתו עמידה או נשנית לאחר מיצוי טיפול בכל אחד מהתרופות האלה – Thalidomide, Bortezomib, Lenalidomide, אלא אם כן לחולה הייתה הורית נגד לטיפול באחת מהתרופות האמורות. 
    ב. במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן – Carfilzomib, Pomalidomide, למעט בחולה אשר לא השיג תגובה מינימלית לאחר ניסיון טיפולי של 2 מחזורי טיפול באחת מהתרופות האמורות.  
    ג. התרופות Carfilzomib, Pomalidomide לא יינתנו בשילוב אחת עם השנייה.
2.  מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה.

אימנוביד, 3 מ"ג, 3 קפסולות