ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חניה בבתי חולים

 

מבטח

משרד הבריאות

נכלל?

תנאים והגבלות

בבתי חולים ממשלתיים המפעילים מגרש חניה (באופן ישיר ואו באמצעות זכיינים) יופעלו הכללים הבאים:
1. ככלל, התשלום עבור חניה הינו תשלום כולל עבור כל 24 שעות, משעת הכניסה, ללא הגבלה על מספר כניסות ויציאות מהמרכז הרפואי במהלך שעות אלה.
2. מטופלים, בני משפחותיהם ומבקרים אחרים, ישלמו עבור חניית רכביהם בחניון המרכז הרפואי, פרט לחריגים כמפורט להלן.
3. על הנהלת המרכז הרפואי להגיע להסכם עם בעלי/מפעילי מגרשי חניה פרטיים, הסמוכים למרכזים הרפואיים או שממוקמים בשטחי המרכז הרפואי בהסדר שכירות, באשר לפטורים מתשלום, כמפורט בחוזר חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים 2/2020 - הפעלת מגרשי חניה במרכזים הרפואיים הממשלתיים הכלליים

קביעת מחירים:
1. המחיר המקסימלי לחניית רכב למשך 24 שעות ייקבע על ידי חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים. המחיר אשר נקבע, נכון למועד הפצת חוזר זה, הינו 25 ש"ח.
2. אין לחרוג ממחיר זה, ללא קבלת אישור מהאגף לכלכלה ופיתוח של החטיבה.
3. מרכזים רפואיים הגובים מחירים נמוך מהמחיר המקסימלי לעיל, חייבים באישור אגף כלכלה ופיתוח בחטיבה, להעלאת המחיר.
4. מאחר וכיום לא קיים מנגנון לקביעת מחירי חניה אחידים בחניונים פרטיים ברחבי הארץ, קיימת אפשרות שהמחיר לחניה בעיר יהיה גבוה ממחיר החניה במרכז הרפואי- דבר שעלול להביא לשימוש בחניון המרכז הרפואי שלא לבאי המרכז הרפואי. אי לכך, במקרים בהם מחיר חניה יומית במרכז הרפואי יהיה זול יותר מהמחירים הנהוגים בחניונים פרטיים סמוכים, ניתן יהיה לפנות לאגף לכלכלה ופיתוח בחטיבה, לשם קבלת אישור לחרוג מהכלל האמור בסעיף 1 ולגבות עבור השימוש בחניון המרכז הרפואי לפי שעות, או בשיטה אחרת, במטרה למנוע את ניצול החניון שלא ליעודו.

פטור מתשלום יינתן לקבוצות הבאות, עבור רכב אחד בלבד:
1. מטופלי דיאליזה אמבולטוריים, מטופלים אונקולוגיים (במהלך הטיפול) ומלוויהם.
2. מטופלים אמבולטוריים, אשר חייבים להגיע למרכז הרפואי לטיפול למשך חודש לפחות, בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע, החל מתחילת הטיפול.
2. בני משפחה של מטופלים המאושפזים לתקופה העולה על 14 יום (הפטור יינתן החל מהיום ה- 15 לאישפוז).
4. הורי פגים מאושפזים.
5. כניסה ויציאת רכב תוך 30 דקות, לכל מטרה.
6. נכים (בעלי תעודת חניה לנכים או עם תו עגלת נכים).
7. רכב ציבורי (מונית או אמבולנס) האוסף או מסיע מטופלים.
8. בני משפחה של חייל מאושפז, על פי אישור בקשה מצורף מטעם יחידת היקר(ר"מ 2).
9. רכב צבאי בתפקיד, נהוג ע"י חייל במדים.
10. עובדי משרד הבריאות, בעלי אישורים מתאימים.
11. ארגונים ועמותות מתנדבים מוכרים, המסיעים חולים לקבלת טיפולים במרכזים הרפואיים, לאחר שאושרו על ידי הנהלת המרכז הרפואי.
12. משפחות, בכפוף להמלצות השירות הסוציאלי של המרכז הרפואי.
13. אחרים, על פי החלטת מנהל המרכז הרפואי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 16/03/2023

מילות מפתח

חניה,חניה בבית חולים,חניה בבתי חולים,חניה בבית החולים,חנייה בבתי חולים,חנייה בבית חולים,חניון בית חולים, חניון בבתי חולים,פטור מתשלום חניה בבית חולים,כמה עולה חניה בבית חולים,תעריפי חניה,תעריפי חניון בית חולים

חניה בבתי חולים

חניה בבתי חולים