ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

פסיכותרפיה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

סל שירותים מרפאתי בבריאות הנפש
יעוץ וטיפול פסיכותרפויטי

השתתפות עצמית 

  טיפול על ידי פסיכיאטר טיפול על ידי איש מקצוע שאינו פסיכיאטר

מרפאה בקהילה

בהתאם לרופא שניוני ללא השתתפות עצמית
מרפאות חוץ
בבית חולים כללי
בהתאם לביקור במרפאות חוץ בהתאם לביקור במרפאות חוץ
מרפאות חוץ בבית
חולים פסיכיאטרי
בהתאם לרופא שניוני ללא השתתפות עצמית
מטפל עצמאי
במרפאה עצמאית
טיפול ראשון - 62.07 ש"ח
טיפול שני ואילך - 148.97 ש"ח
טיפול קבוצתי - 68.28 ש"ח
טיפול ראשון - 62.07 ש"ח
טיפול שני ואילך - 148.97 ש"ח
טיפול קבוצתי - 68.28 ש"ח

שרות פסיכולוגי
טיפול פסיכותרפויטי פעיל וממושך לא יותר משנתיים, במידה שקיימת אינדיקציה למתן טיפולים מעבר לכך - על פי המלצת הגורם המטפל הבכיר.

השתתפות עצמית 

  טיפול על ידי פסיכיאטר טיפול על ידי איש מקצוע שאינו פסיכיאטר

מרפאה בקהילה

בהתאם לרופא שניוני ללא השתתפות עצמית
מרפאות חוץ
בבית חולים כללי
בהתאם לביקור במרפאות חוץ בהתאם לביקור במרפאות חוץ
מרפאות חוץ בבית
חולים פסיכיאטרי
בהתאם לרופא שניוני ללא השתתפות עצמית
מטפל עצמאי
במרפאה עצמאית
טיפול ראשון - 62.07 ש"ח
טיפול שני ואילך - 148.97 ש"ח
טיפול קבוצתי - 68.28 ש"ח
טיפול ראשון - 62.07 ש"ח
טיפול שני ואילך - 148.97 ש"ח
טיפול קבוצתי - 68.28 ש"ח

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מה עליי לעשות?

פנה לרופא המשפחה לקבלת טופס הפנייה.
בדוק מול הקופה האם נדרש טופס 17.

מילות מפתח

טיפול פסיכותרפויטי פעיל,גורם המטפל הבכיר,טיפולים נפשיים,טיפול נפשי,פסיכיאטריה,בריאות הנפש,טיפולים,טיפול פסיכותרפי,טיפול קוגנטיבי התנהגותי,טיפול קוגניטיבי התנהגותי,yhpuk eudbhyhch v,bvdu,h, סי בי טי,סי.בי.טי,cbt,CBT,טיפול קגנטיבי התנהגותי

פסיכותרפיה

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22 (ד) (6) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22 א (ב) (1) - לתוספת השנייה.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 06/2021 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2021 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר המנהל הכללי 08/2015 - הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש לתוקף
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 02/2015 - הרפורמה בבריאות הנפש - השתתפויות עצמיות ופרסום לציבור על שירותי קופות החולים

פסיכותרפיה

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

בריאות הנפש

הערות

ב- 01.07.2015 נכנסה לתוקפה רפורמה ביטוחית בתחום בריאות הנפש.
במסגרת הרפורמה הועברה האחריות על מתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים.
הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש.
*  ניתן לקבל טיפול פסיכותרפי במרפאות בריאות הנפש בקהילה ללא השתתפות עצמית או בהשתתפות עצמית רבעונית (במקרה והמטפל הוא פסיכיאטר) 

פסיכותרפיה