ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

התפתחות הילד - אבחון

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

32.86 ₪

תנאים והגבלות

* אבחון רפואי לילדים עד גיל 18.
* שירותי אבחון יינתנו רק לפי אישור שניתן מטעם קופת חולים בידי רופא מומחה
   בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד.
* שירותי האבחון יינתנו במכון להתפתחות הילד שהכיר בו משרד הבריאות או ביחידה
   לטיפול התפתחותי, שהכיר בה משרד הבריאות, או בידי עובד בעל תעודת הכרה במעמד
   שנתן לו משרד הבריאות ושיש לו ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במכון או ביחידה
   כאמור, והוא עובד על פי תכנית טיפול שהתווה מכון או יחידה כאמור.

פטורים מתשלום השתתפות עצמית
* מבוטח עד גיל 3.
* מבוטח שאחד מהוריו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה (במקרה זה, ילדים על ספקטרום האוטיזם זכאים לפטור מלא עד גיל 18).
* מבוטח המאובחן עם הפרעה התפתחותית סומטית.
 

* החל מיום 1.9.20, הקופה אינה מחוייבת במתן החזרים לטיפול/אבחון, כמפורט בחוזר האגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 07/2020 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון.
* במידה וכן יינתן החזר על ידי הקופה, הוא יתקיים בתנאים הבאים: 
   - החזר בגובה עלות האבחון בתעריפון משרד הבריאות 
     לאותו המקצוע, בניכוי סכום ההשתתפות העצמית. 
   - למבוטח הפטור מתשלום ההשתתפות העצמית החזר בגובה עלות האבחון
     בתעריפון משרד הבריאות לאותו המקצוע.
   - גובה ההחזר לא יהיה יותר מהעלות בפועל.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2021

מילות מפתח

התפתחות הילד,אבחון,נוירולוג ילדים,מכון להתפתחות הילד,הערכה ואבחון,ילדים,בדיקות,בדיקה,נוירולוגיית ילדים,הפרעה התפתחותית סומטית,ילדים על ספקטרום האוטיזם זכאים לפטור מלא מתשלום השתתפות עצמית עד גיל 18, אם אחד מהוריהם מקבל הבטחת הכנסה.

התפתחות הילד - אבחון

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 20 (א) (4) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 20 (ב) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 20 (ג) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 6 - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 06/2021 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2021 לאחר עדכוני מדד
חוזר חטיבת הרפואה 12/2021 - מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר האגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 07/2020 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
חוזר חוזר ראש חטיבת רגולציה, בריאות דיגיטלית ומחשוב 3/19 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2017 - איסור הפסקת טיפולים בשל הסכמים עם נותני שירותים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 10/2016 - מתן החזרים כספיים במסגרת הסל
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 09/2016 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון
חוזר מנהל הרפואה 20/2016 - המעקב והטיפול בילודים מורכבים ובפגים עם שחרורם מאשפוז לקהילה
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 03/2015 מיום 28.6.15 כתוצאה משינוי בתכניות הגביה של קופת חולים מאוחדת
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר מנהל רפואה 19/2013- מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2009 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2010 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר מנהל רפואה 03/2012 - דרישות מינימום לעובדי מקצועות בריאות המטפלים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2010 - מתן טיפולים בתחום התפתחות הילד עבור ילדים שנמצאים במסגרות של החינוך המיוחד

התפתחות הילד - אבחון

סוג

הערכה ואבחון

תחום השירות / טיפול

התפתחות הילד

התפתחות הילד - אבחון