ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חבישות לחץ

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חבישות לחץ בהשתתפות עצמית של 40%.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* תעריף תקרה להחזר בסך 4,783 ש"ח.
* ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור 83% מהעלות בפועל ב"מכבי זהב" ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה (בתקנון מכבי זהב, נספח א)', לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.
* אחת לשנת חברות, השלמה ל- 83% מעבר להשתתפות הקופה (60%).

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* גובה השתתפות המבוטח - 15%.
* הגורם המספק - ספק בהסכם / ספק מרכזי.
* תקרת השתתפות הקופה - 750$.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* סכום שיפוי מרבי למקרה בש"ח לעמית - 4,509 ש"ח.
* מספר האביזרים המכוסים לשנה לעמית - 1.
* הכיסוי בגין האביזר הרפואי כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
* לא יינתן החזר כספי על האביזר הרפואי, אשר נרכש בבתי מרקחת של הקופה בהנחה המוענקת על פי הסכם זה.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 12/09/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* סכום שיפוי מרבי למקרה בש"ח לעמית - 4,875 ש"ח.
* מספר האביזרים המכוסים לשנה לעמית - 1.
* הכיסוי בגין האביזר הרפואי כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
* לא יינתן החזר כספי על האביזר הרפואי, אשר נרכש בבתי מרקחת של הקופה בהנחה המוענקת על פי הסכם זה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 12/09/2019

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* על פי צורך רפואי בלבד ובהתאם להפניית רופא מומחה באחד התחומים: אורתופדיה, כירורגיה, כירורגיה פלסטית או רפואה שיקומית.
* החזר - 23% עד לתקרה של 5,055 ש"ח.
* תקופת אכשרה - 6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

ציוד רפואי מתכלה,אביזר רפואי,תחבושת,חבישה

חבישות לחץ

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 15 (6) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

חבישות לחץ

סוג

ציוד רפואי מתכלה

חבישות לחץ