ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזרקים לשימוש עצמי

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מזרקים לשימוש עצמי בהשתתפות עצמית של 10%.

מילות מפתח

ציוד רפואי מתכלה,אביזר רפואי,הזרקה עצמית, מזרקים לבית,אביזרים

מזרקים לשימוש עצמי

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 15 (2) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מזרקים לשימוש עצמי

סוג

ציוד רפואי מתכלה

מזרקים לשימוש עצמי