ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בריאות הנפש - נזעי חשמל

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

מה עליי לעשות?

אם הטיפול נעשה שלא במסגרת אשפוז - יש לפנות לקופה לקבלת טופס 17.

מילות מפתח

טיפול חשמלי,טיפול נפשי,בעיה נפשית,חשמל

בריאות הנפש - נזעי חשמל

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22א. (א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22א. (ב) - לתוספת השנייה.

בריאות הנפש - נזעי חשמל

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

בריאות הנפש

בריאות הנפש - נזעי חשמל