ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הסרת שיער

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הסרת שיער
* החל מיום 2.1.2010 תוכנית השב"ן לא תכלול עוד שירותים של הסרת שיער בלייזר.
* חברים שחברותם בתוכנית "מכבי שלי" נכנסה לתוקף לאחר 1.1.2020 , לא יהיו זכאים
לשירות הסרת שיער בלייזר כמפורט בסעיף זה. למען הסר ספק, הוראה זו חלה גם על
מבוטחים חדשים במכבי שירותי בריאות אשר היו מבוטחים לפני מעברם לקופה ברובד
המקביל בתוכנית לשירותים נוספים בקופת החולים הקודמת.
* חברים שחברותם בתוכנית מכבי שלי נכנסה לתוקף עד ליום 1.1.2020 (כולל)
יהיו זכאים לשירות "הסרת שיער בלייזר" כאמור בסעיף זה, וזאת עד ליום 31.12.2020.
(להלן- "תקופת המעבר").
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי ”מכבי זהב“: חדש.
מקרה מזכה 
מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי להשתתפות בטיפולים להסרת שיער, במכונים להסרת שיער שאושרו על ידי מכבי.
גובה הכיסוי 
הסכום לו יהיה זכאי מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה החזר בשיעור של 50% מסך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 2,008 ש"ח, לכל הטיפולים גם יחד. תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים צפות.
רשימת הספקים שאושרו על ידי מכבי תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/11/2019

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

הסרת שיער

סוג

טיפול

הסרת שיער