ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מערכת העצבים - טיפול בכאב

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

אלחוש מקומי ואזורי,טיפול בדיקור,סטימולציה ספינלית,שאבה,גלי רדיו,טיפולים

מערכת העצבים - טיפול בכאב

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 16 (ט) (7) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 16 (ט) (8) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 16 (ט) (9) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 16 (ט) (10) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 16 (ט) (11) - לתוספת השנייה.

מערכת העצבים - טיפול בכאב

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

כאב

מערכת העצבים - טיפול בכאב