ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אדסטריס, 50 מ"ג, זריקה (Adcetris)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
    1. טיפול בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של השתלת מח עצם אוטולוגית או כישלון של שני קווי טיפול כימותרפיים לפחות בחולים שאינם מועמדים להשתלת מח עצם אוטולוגית.
    2. טיפול קונסולידציה בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL בחולה שעבר השתלת מח עצם אוטולוגית ומצוי בסיכון גבוה לחזרה או להתקדמות מחלה.
        סיכון גבוה לעניין זה יוגדר בחולה העונה על אחד מאלה:
        - חזרה מהירה (תוך פחות מ-12 חודשים) של המחלה לאחר הטיפול הראשוני.
        - עמידות לטיפול ראשוני.
        - עמידות לטיפול Salvage לפני השתלת מח עצם.
    3.  טיפול בלימפומה מסוג Hodgkin's כקו טיפול ראשון עבור חולים עם מחלה מתקדמת (שלב 3-4) בשילוב כימותרפיה, בחולים שאינם מועמדים לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).
    4. טיפול בלימפומה סיסטמית מסוג (ALCL (systemic anaplastic large cell lymphoma כקו טיפול ראשון או כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של קו טיפול כימותרפי אחד לפחות.
    5. טיפול בלימפומות מסוג Peripheral T-cell lymphoma עם ביטוי של CD30 ,כקו טיפול ראשון.
    6. טיפול בלימפומות מסוג (CD30 positive cutaneous T-cell lymphoma (CTCL לאחר קו טיפול סיסטמי אחד או יותר.
בחולים עם מיקוזיס פונגואידס (Mycosis fungoides) יותווה לשלב מתקדם (IIb ומעלה).
מתן התרופה יעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה או מומחה ברפואת עור ומין המטפל בדרמטולוגיה אונקולוגית.
ב. הטיפול בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל ב-Brentuximab למחלה זו, למעט אם החולה קיבל את הטיפול בתכשיר בלימפומה מסוג Hodgkin's כקו טיפול ראשון למחלה מתקדמת (שלב 3-4) בשילוב כימותרפיה, ולא היה מועמד לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).
ג. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה. י

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
    1. טיפול בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של השתלת מח עצם אוטולוגית או כישלון של שני קווי טיפול כימותרפיים לפחות בחולים שאינם מועמדים להשתלת מח עצם אוטולוגית.
    2. טיפול קונסולידציה בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL בחולה שעבר השתלת מח עצם אוטולוגית ומצוי בסיכון גבוה לחזרה או להתקדמות מחלה.
        סיכון גבוה לעניין זה יוגדר בחולה העונה על אחד מאלה:
        - חזרה מהירה (תוך פחות מ-12 חודשים) של המחלה לאחר הטיפול הראשוני.
        - עמידות לטיפול ראשוני.
        - עמידות לטיפול Salvage לפני השתלת מח עצם.
    3.  טיפול בלימפומה מסוג Hodgkin's כקו טיפול ראשון עבור חולים עם מחלה מתקדמת (שלב 3-4) בשילוב כימותרפיה, בחולים שאינם מועמדים לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).
    4. טיפול בלימפומה סיסטמית מסוג (ALCL (systemic anaplastic large cell lymphoma כקו טיפול ראשון או כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של קו טיפול כימותרפי אחד לפחות.
    5. טיפול בלימפומות מסוג Peripheral T-cell lymphoma עם ביטוי של CD30 ,כקו טיפול ראשון.
    6. טיפול בלימפומות מסוג (CD30 positive cutaneous T-cell lymphoma (CTCL לאחר קו טיפול סיסטמי אחד או יותר.
בחולים עם מיקוזיס פונגואידס (Mycosis fungoides) יותווה לשלב מתקדם (IIb ומעלה).
מתן התרופה יעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה או מומחה ברפואת עור ומין המטפל בדרמטולוגיה אונקולוגית.
ב. הטיפול בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל ב-Brentuximab למחלה זו, למעט אם החולה קיבל את הטיפול בתכשיר בלימפומה מסוג Hodgkin's כקו טיפול ראשון למחלה מתקדמת (שלב 3-4) בשילוב כימותרפיה, ולא היה מועמד לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).
ג. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה. י

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
    1. טיפול בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של השתלת מח עצם אוטולוגית או כישלון של שני קווי טיפול כימותרפיים לפחות בחולים שאינם מועמדים להשתלת מח עצם אוטולוגית.
    2. טיפול קונסולידציה בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL בחולה שעבר השתלת מח עצם אוטולוגית ומצוי בסיכון גבוה לחזרה או להתקדמות מחלה.
        סיכון גבוה לעניין זה יוגדר בחולה העונה על אחד מאלה:
        - חזרה מהירה (תוך פחות מ-12 חודשים) של המחלה לאחר הטיפול הראשוני.
        - עמידות לטיפול ראשוני.
        - עמידות לטיפול Salvage לפני השתלת מח עצם.
    3.  טיפול בלימפומה מסוג Hodgkin's כקו טיפול ראשון עבור חולים עם מחלה מתקדמת (שלב 3-4) בשילוב כימותרפיה, בחולים שאינם מועמדים לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).
    4. טיפול בלימפומה סיסטמית מסוג (ALCL (systemic anaplastic large cell lymphoma כקו טיפול ראשון או כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של קו טיפול כימותרפי אחד לפחות.
    5. טיפול בלימפומות מסוג Peripheral T-cell lymphoma עם ביטוי של CD30 ,כקו טיפול ראשון.
    6. טיפול בלימפומות מסוג (CD30 positive cutaneous T-cell lymphoma (CTCL לאחר קו טיפול סיסטמי אחד או יותר.
בחולים עם מיקוזיס פונגואידס (Mycosis fungoides) יותווה לשלב מתקדם (IIb ומעלה).
מתן התרופה יעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה או מומחה ברפואת עור ומין המטפל בדרמטולוגיה אונקולוגית.
ב. הטיפול בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל ב-Brentuximab למחלה זו, למעט אם החולה קיבל את הטיפול בתכשיר בלימפומה מסוג Hodgkin's כקו טיפול ראשון למחלה מתקדמת (שלב 3-4) בשילוב כימותרפיה, ולא היה מועמד לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).
ג. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה. י

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
    1. טיפול בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של השתלת מח עצם אוטולוגית או כישלון של שני קווי טיפול כימותרפיים לפחות בחולים שאינם מועמדים להשתלת מח עצם אוטולוגית.
    2. טיפול קונסולידציה בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL בחולה שעבר השתלת מח עצם אוטולוגית ומצוי בסיכון גבוה לחזרה או להתקדמות מחלה.
        סיכון גבוה לעניין זה יוגדר בחולה העונה על אחד מאלה:
        - חזרה מהירה (תוך פחות מ-12 חודשים) של המחלה לאחר הטיפול הראשוני.
        - עמידות לטיפול ראשוני.
        - עמידות לטיפול Salvage לפני השתלת מח עצם.
    3.  טיפול בלימפומה מסוג Hodgkin's כקו טיפול ראשון עבור חולים עם מחלה מתקדמת (שלב 3-4) בשילוב כימותרפיה, בחולים שאינם מועמדים לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).
    4. טיפול בלימפומה סיסטמית מסוג (ALCL (systemic anaplastic large cell lymphoma כקו טיפול ראשון או כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של קו טיפול כימותרפי אחד לפחות.
    5. טיפול בלימפומות מסוג Peripheral T-cell lymphoma עם ביטוי של CD30 ,כקו טיפול ראשון.
    6. טיפול בלימפומות מסוג (CD30 positive cutaneous T-cell lymphoma (CTCL לאחר קו טיפול סיסטמי אחד או יותר.
בחולים עם מיקוזיס פונגואידס (Mycosis fungoides) יותווה לשלב מתקדם (IIb ומעלה).
מתן התרופה יעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה או מומחה ברפואת עור ומין המטפל בדרמטולוגיה אונקולוגית.
ב. הטיפול בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל ב-Brentuximab למחלה זו, למעט אם החולה קיבל את הטיפול בתכשיר בלימפומה מסוג Hodgkin's כקו טיפול ראשון למחלה מתקדמת (שלב 3-4) בשילוב כימותרפיה, ולא היה מועמד לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).
ג. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה. י

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

מערכת הדם, מערכת הלימפה

שם גנרי

Brentuximab VEDOTIN

אדסטריס, 50 מ"ג, זריקה

סוג

תרופה

תחום השירות / טיפול

אונקולוגיה, המטולוגיה

קוד משרד הבריאות

33991

קוד ATC

L01AA

שם גנרי

Brentuximab Vedotin

התוויה כללית

ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory CD30+ Hodgkin lymphoma (HL):
1. following autologous stem cell transplant (ASCT) or
2. following at least two prior therapies when ASCT or multi-agent chemotherapy is not a treatment option.
ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory systemic anaplastic large cell lymphoma (sALCL).
ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with CD30+ HL at increased risk of relapse or progression following ASCT.

מסגרת הכללה בסל

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
    1. טיפול בלימפומה סיסטמית מסוג (systemic anaplastic large cell lymphoma)יALCL כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של קו טיפול כימותרפי אחד לפחות.
    2. טיפול בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של השתלת מח עצם אוטולוגית או כישלון של שני קווי טיפול כימותרפיים לפחות בחולים שאינם מועמדים להשתלת מח עצם אוטולוגית.
    3. טיפול קונסולידציה בלימפומה מסוג (Hodgkin's lymphoma)יHL בחולה שעבר השתלת מח עצם אוטולוגית ומצוי בסיכון גבוה לחזרה או להתקדמות מחלה.
        סיכון גבוה לעניין זה יוגדר בחולה העונה על אחד מאלה:
        - חזרה מהירה (תוך פחות מ-12 חודשים) של המחלה לאחר הטיפול הראשוני.
        - עמידות לטיפול ראשוני.
        - עמידות לטיפול Salvage לפני השתלת מח עצם.
    4. טיפול בלימפומה מסוג (CTCL)יCD30 positive cutaneous T-cell lymphoma לאחר קו טיפול סיסטמי אחד או יותר.
        בחולים עם מיקוזיס פונגואידס (Mycosis fungoides) יותווה לשלב מתקדם ( IIb ומעלה/
        מתן התרופה יעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה או מומחה ברפואת עור ומין המטפל בדרמטולוגיה אונקולוגית.
ב. הטיפול בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל ב-Brentuximab למחלה זו. 
ג. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.

מצב בריאות

HL, לימפומה מסוג הודג'קינס ALCL, לימפומה מסוג ALCL, לימפומה סיסטמית מסוג תאים גדולים אנאפלסטים

אדסטריס, 50 מ"ג, זריקה