ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד מנינגוקוקים (ריפאמפין)

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* החיסון ניתן כחיסון וטיפול מונע לאוכלוסיות בסיכון.
* החיסון ניתן באמצעות תרכיבים שונים.

חיסון נגד מנינגוקוקים (ריפאמפין)

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (1) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (4) (א) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (7) - לתוספת השלישית.

חיסון נגד מנינגוקוקים (ריפאמפין)

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

מניעה

חיסון נגד מנינגוקוקים (ריפאמפין)