ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד נגיף רוטה

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* החיסון ניתן כחיסון שיגרה לילדים.
* החיסון ניתן באמצעות תרכיבים שונים.

מילות מפתח

rota

חיסון נגד נגיף רוטה

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (1) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (4) (א) - לתוספת השלישית.

חיסון נגד נגיף רוטה

תאור

* חיסון שגרה לילוד הניתן בגילאים הבאים:
- מנה ראשונה - 2 חודשים.
- מנה שנייה - 4 חודשים.
- מנה שלישית - 6 חודשים.

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

מניעה

חיסון נגד נגיף רוטה