ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד המופילוס אינפלואנז

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון ניתן במצבים הבאים:
* כחיסון שיגרה לילודים.
* כחיסון וטיפול מונע לאוכלוסיות בסיכון.
* החיסון ניתן באמצעות תרכיבים שונים.

מילות מפתח

Haemophilus influenzae

חיסון נגד המופילוס אינפלואנז

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (1) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (4) (א) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (4) (ב) (1) - לתוספת השלישית.

חיסון נגד המופילוס אינפלואנז

תאור

* חיסון שגרה לילוד הניתן בגילאים הבאים:
  - מנה ראשונה - 2 חודשים.
  - מנה שנייה - 4 חודשים.
  - מנה שלישית - 6 חודשים.
  - מנה רביעית - 12 חודשים.
* חיסון לאוכלוסיות בסיכון בגילאי 18 ומעלה ניתן במנה אחת.

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

מניעה

חיסון נגד המופילוס אינפלואנז