ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד חזרת

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* החיסון ניתן כחיסון שיגרה לילדים.
* החיסון ניתן, בין השאר, באמצעות התרכיב Priorix.

מילות מפתח

MMR, Mumps

חיסון נגד חזרת

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (1) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (4) (א) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (7) - לתוספת השלישית.

חיסון נגד חזרת

תאור

* חיסון שגרה לילדים הניתן בגילאים הבאים:
  - מנה ראשונה - 12 חודשים.
  - מנה שנייה - 6 שנים.

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

מניעה

חיסון נגד חזרת