ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד חצבת

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון יינתן במקרים האלה:
א. כחלק מחיסוני השגרה לילדים בישראל.
ב. שתי מנות חיסון עבור בני 18 ומעלה העונים על:
    1. ילידי שנת 1957 ואילך.
    2. לא חוסנו בשתי מנות חיסון נגד חצבת מגיל 12 חודשים ומעלה במרווח של 4 שבועות לפחות בין המנות.
עבור מטופל שלא זוכר אם חוסן ואין תיעוד לכך, יהיה המטופל זכאי לקבל עד שתי מנות חיסון.
מטופל שחוסן במנה אחת יהיה זכאי לקבל מנה חיסון אחת.
החיסון יינתן בהתאם להנחיות שירותי בריאות הציבור, שיתעדכנו מעת לעת.

מילות מפתח

MMR, Measles ,rubeola ,morbilli

חיסון נגד חצבת

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (1) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (4) (א) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (7) - לתוספת השלישית.

חיסון נגד חצבת

תאור

* חיסון שגרה לילדים הניתן בגילאים הבאים:
  - מנה ראשונה - 12 חודשים.
  - מנה שנייה - 6 שנים.

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

מניעה

חיסון נגד חצבת