ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אביזרי עזר לשמיעה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

תנאים והגבלות

למידע נוסף ראה ערך מכשירי שמיעה.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
השתתפות ברכישת אביזרי עזר לשמיעה.
זכאות: פעם בשנה.
מקרה מזכה
עמית מעל גיל 18 שזקוק לאביזר עזר לשמיעה לפי קביעת רופא ו/או קלינאי תקשורת של שירותי בריאות כללית.
זכאות
סכום השווה ל- 75% מעלות אביזרי עזר לשמיעה עד 1,084 ש"ח בהתאם לרשימת אביזרים ודגמים המפורסמת בנספח ה' לתקנון.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/10/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
באישור מוקדם של קלינאית תקשורת מחוזית.
השתתפות החבר תיקבע על פי דגם המכשיר הנבחר, על פי רשימה שתפורסם באתר האינטרנט של מכבי, בסניפי מכבי ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
הערה - אחת לשנתיים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/04/2020

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
באישור מוקדם של קלינאית תקשורת מחוזית.
השתתפות החבר תיקבע על פי דגם המכשיר הנבחר, על פי רשימה שתפורסם באתר האינטרנט של מכבי, בסניפי מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה.
הערה - אחת לשנתיים.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/04/2020

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

32. אביזרי עזר לשמיעה
תקופת המתנה: 3 חודשים מיום הצטרפות לתוכנית.
מבוטח ”מאוחדת עדיף“ יהיה זכאי לרכישת אביזרי עזר לשמיעה אצל ספק שבהסכם, באישור מוקדם של רופא א. א. ג או קלינאי תקשורת.
הזכאות מוגבלת לרכישת עד שני אביזרים (אחד מקבוצה א‘ והשני מקבוצה ב‘), בהשתתפות עצמית כמופיע בנספח ו‘ לתקנון, אחת לשתי שנות חברות בתוכנית.

נספח ו‘ - אביזרי עזר לשמיעה למבוטחי ”מאוחדת עדיף“ בהשתתפות עצמית
קבוצה א‘
 * פתרונות לטלויזיה:
    - אוזניות אלחוטיות לטלויזיה SET250, אוזניות SENNHEISER היחידות
      שמתאימות לשימוש גם בתיאטרון - 373.5 ש"ח
    - אוזניות אלחוטיות לטלויזיה SET810, אוזניות SENNHEISER היחידות
      שמתאימות לשימוש גם בתיאטרון - 407 ש"ח.
    - מגבר לטלויזיה לשימוש עם מכשירי שמיעה LOOP810, אוזניות SENNHEISER
      היחידות שמתאימות לשימוש בתיאטרון - 407 ש"ח.
    - אוזניות אלחוטיות לטלויזיה SET2500י- 686.5 ש"ח.
* מגברים אישיים:
    - מגבר אישי A200י- 731 ש"ח.
    - מגבר אישי WILLIAMS SOUND POCKET TALKERי- 390.5 ש"ח.
    - מגבר אישי AUDIO MAXI BELLMANי- 390.5 ש"ח.
    - מגבר אישי GEEMARC CLA9י- 390.5 ש"ח.
* מערכות התראה:
    - מערכת התראה BELLMANי- 753 ש"ח.
קבוצה ב‘
* פתרונות לטלפון:
    - טלפון לאנשים עם לקות בשמיעה CL200י- 192.5 ש"ח.
    - טלפון לאנשים עם לקות בשמיעה CL400י- 209 ש“ח.
    - טלפון אלחוטי לאנשים עם לקות בשמיעה DECT250י- 267.5 ש"ח.
* פתרונות לסלולרי:
    - דיבורית לטלפון סלולרי CLA7י- 94.5 ש"ח.
    - דיבורית לטלפון סלולרי BLUEHOOKי- 161.5 ש"ח.
* מערכות התראה, לחצני דלת ושעונים מעוררים:
    - פעמון אלחוטי ומוגבר לדלת CL2י- 150.5 ש"ח.
    - שעון מעורר רוטט SNWי- 150.5 ש"ח.
סכום ההשתתפות העצמית ישולם ישירות ע“י המבוטח לספק שבהסכם.
לא יינתן החזר עבור רכישה אצל ספק שאינו בהסכם.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

35. אביזרי עזר לשמיעה
תקופת המתנה: 3 חודשים מיום הצטרפות לתוכנית.
מבוטח ”מאוחדת שיא“ יהיה זכאי לרכישת אביזרי עזר לשמיעה אצל ספק שבהסכם, באישור מוקדם של רופא א. א. ג או קלינאי תקשורת.
הזכאות מוגבלת לרכישת עד שני אביזרים (אחד מקבוצה א‘ והשני מקבוצה ב‘), בהשתתפות עצמית כמופיע בנספח ו‘ לתקנון, אחת לשתי שנות חברות בתוכנית.

נספח ו‘ - אביזרי עזר לשמיעה למבוטחי ”מאוחדת שיא“ בהשתתפות עצמית
קבוצה א‘
 * פתרונות לטלויזיה:
    - אוזניות אלחוטיות לטלויזיה SET250, אוזניות SENNHEISER היחידות
      שמתאימות לשימוש גם בתיאטרון - 111.5 ש"ח
    - אוזניות אלחוטיות לטלויזיה SET810, אוזניות SENNHEISER היחידות
      שמתאימות לשימוש גם בתיאטרון - 111.5 ש"ח.
    - מגבר לטלויזיה לשימוש עם מכשירי שמיעה LOOP810, אוזניות SENNHEISER
      היחידות שמתאימות לשימוש בתיאטרון - 111.5 ש"ח.
    - אוזניות אלחוטיות לטלויזיה SET2500י- 167 ש"ח.
* מגברים אישיים:
    - מגבר אישי A200י- 167 ש“ח.
    - מגבר אישי WILLIAMS SOUND POCKET TALKERי- 111.5 ש“ח.
    - מגבר אישי AUDIO MAXI BELLMANי- 111.5 ש“ח.
    - מגבר אישי GEEMARC CLA9י- 111.5 ש“ח.
* מערכות התראה:
    - מערכת התראה BELLMANי- 167 ש“ח.
קבוצה ב‘
* פתרונות לטלפון:
    - טלפון לאנשים עם לקות בשמיעה CL200י- 55.5 ש“ח.
    - טלפון לאנשים עם לקות בשמיעה CL400י- 55.5 ש“ח.
    - טלפון אלחוטי לאנשים עם לקות בשמיעה DECT250י- 55.5 ש“ח.
* פתרונות לסלולרי:
    - דיבורית לטלפון סלולרי CLA7י- 55.5 ש“ח.
    - דיבורית לטלפון סלולרי BLUEHOOKי- 55.5 ש“ח.
* מערכות התראה, לחצני דלת ושעונים מעוררים:
    - פעמון אלחוטי ומוגבר לדלת CL2י- 55.5 ש“ח.
    - שעון מעורר רוטט SNWי- 55.5 ש“ח.
סכום ההשתתפות העצמית ישולם ישירות ע“י המבוטח לספק שבהסכם.
לא יינתן החזר עבור רכישה אצל ספק שאינו בהסכם.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2016

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
אביזרי עזר לשמיעה מופיע בסעיף 5.1.1 לתקנון.
השתתפות עצמית לעמיתי "לאומית כסף":
* מערכת הגברה ושמיעה - 615 ש"ח.
* מערכת הגברה ושמיעה מתקדמת - 686 ש"ח.
הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף 5.1 לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
אביזרי עזר לשמיעה מופיע בסעיף 5.1.1 לתקנון.
השתתפות עצמית לעמיתי "לאומית זהב":
* מערכת הגברה ושמיעה - 248 ש"ח.
* מערכת הגברה ושמיעה מתקדמת - 367 ש"ח.
הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף 5.1 לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מילות מפתח

מכשיר שמיעה,מכשירי שמיעה,אף,אוזן,גרון,אף אוזן גרון,קלינאי תקשורת,אוזניות אלחוטיות לטלויזיה,אוזניות אלחוטיות לטלויזיה,מגבר לטלויזיה לשימוש עם מכשירי שמיעה,מערכת הגברה ושמיעה מתקדמת,מגברים אישיים,WILLIAMS SOUND POCKET TALKER,BELLMAN,שעון מעורר רוטט SNW,א.א.ג,פעמון אלחוטי ומוגבר לדלת,

אביזרי עזר לשמיעה

תחום השירות / טיפול

אף אוזן גרון

אביזרי עזר לשמיעה