ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בלוטת התירואיד - אספירציה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

מילות מפתח

פרוצדורה רפואית,טיפול,טיפולים,אנדוקרינולוגיה

בלוטת התירואיד - אספירציה

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 15 (ב) (2) - לתוספת השנייה.

בלוטת התירואיד - אספירציה

סוג

פרוצדורה רפואית

תחום השירות / טיפול

אנדוקרינולוגיה

בלוטת התירואיד - אספירציה