ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שימור דם טבורי

 

תיאור

שימור דם טבורי, היא שיטה המיועדת לקבלת תאי גזע לצורך השתלה, כגון מצבים של לאוקמיה (סרטן הדם), מחלות מולדות המשפיעות על תאי הדם, או מצבים אחרים בהם יש מקום להשתלת מח עצם.
לצורך השימור, לאחר שהתינוק נולד וחבל הטבור נחתך, נאסף דם מתוך השליה באמצעות דקירה של חבל הטבור. 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

למשפחות בסיכון בהן יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם אבחנה ידועה של מחלה המטואונקולוגית או bone marrow failure הניתנת לטיפול ע"י השתלת מח עצם, שקיימת סבירות גבוהה שיזדקק להשתלת מח עצם ב- 4 השנים שלאחר לידת היילוד התורם.
* שימור המנה יבוצע בבנקי הדם הטבורי הציבוריים.
* שימור המנה הנאספת יבוצע רק במקרים בהם יש התאמה מלאה ב -HLA של המנה /היילוד לחולה הנזקק.
* הזכאות הייעודית לשימור תהיה למשך של עד 4 שנים ולאחר מכן תועבר לשימור ציבורי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/01/2016

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* השירות ניתן במסגרת חבילה לנשים בהריון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש   
מקרה מזכה 
מבוטחת "מכבי שלי" תהיה זכאית להשתתפות בהוצאות של לקיחה, אחזקה ושימור דם חבל הטבור ליולדת, ללידה אשר ארעה במהלך תקופת חברותה ב"מכבי שלי". 
גובה הכיסוי 
מבוטחת "מכבי שלי" תהיה זכאית לשימור חבל דם הטבור לתקופה של 15 שנים, אצל ספק הקשור בהסכם עם שב"ן מכבי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של 2,860 ש"ח.
רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה״.   
תקופת המתנה
6 חודשים.
* תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
* השירות ניתן במסגרת חבילה לנשים בהריון.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 12/05/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

דם חבל הטבור
תקופת המתנה:
6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.
* הקופה תשתתף בהוצאות של לקיחה, אחזקה ושימור דם חבל הטבור ליולדת,
  באמצעות ספק אשר קשור עם הקופה בהסכם.
* השתתפות המבוטח לא תעלה על 50% מהתעריף הרגיל של נותן השירות ועד תקרה
  כוללת של 2,643 ש“ח לכל תקופת הביטוח, ובלבד שזו לא תעלה על 15 שנה.
* השירות ניתן במסגרת חבילה לנשים בהריון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 11/03/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* השירות ניתן במסגרת חבילה לנשים בהריון.

מילות מפתח

שימור דם טבורי,הריון ולידה,תאי גזע,מח עצם,השתלת מח עצם,תאי דם,דם חבל הטבור,חבילת הריון ולידה

שימור דם טבורי

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

שימור דם טבורי