ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - רישיון טיס

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

110 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/08/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

112 ₪

תנאים והגבלות

בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון טיס.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/08/2019

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

113 ₪

תנאים והגבלות

בדיקות רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון טיס.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/08/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

112 ₪

תנאים והגבלות

בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון טיס.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 20/05/2019

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

אישור בריאות לטייס,טייסים,אישור לטייס,טיסה,בדיקה לטייס,בדיקה לטיס,רישיון לטייסים,רשיון טיס,רישיון טיס,אישור לטוס,אישור לטיס

אישורים רפואיים - רישיון טיס

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 3/2015 מיום 28.06.15, כתוצאה משינוי בתכנית הגביה של קופ"ח מאוחדת

חוזר מנהל הרפואה 1/2016 - חובת דיווח ע"פ חוק הטיס, התשע"א- 2011

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

אישורים רפואיים - רישיון טיס

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - רישיון טיס