ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - רישיון נהיגה

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון נהיגה.
* השתתפות עצמית:
   - למבוטח עד גיל 70 - השתתפות עצמית בגובה 116 ש"ח.
   - למבוטח מגיל 70 - השתתפות עצמית בגובה 57 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 16/05/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון נהיגה.
* השתתפות עצמית:
   - למבוטח עד גיל 70 - השתתפות עצמית בגובה 112 ש"ח.
   - למבוטח מגיל 70 - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/08/2019

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון נהיגה.
* השתתפות עצמית:
- למבוטח עד גיל 70 - השתתפות עצמית בגובה 113 ש"ח.
- למבוטח מגיל 70 - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/08/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון נהיגה.
* השתתפות עצמית:
   - למבוטח עד גיל 65 - השתתפות עצמית בגובה 112 ש"ח.
   - למבוטח מגיל 65 - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 16/05/2019

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
אישור רפואי לקבלת/חידוש רישיון נהיגה לעמיתים שטרם מלאו להם 70.
מקרה מזכה
שני אישורים רפואיים לכל תקופות החברות בתוכנית.
האישור יינתן על ידי רופא הכללית בלבד ומיועד לקבלת/חידוש רישיון נהיגה, ללא בדיקת עיניים.
זכאות
ללא השתתפות עצמית במרפאות הכללית.
עמית המשויך לרופא עצמאי: החזר מלא ולא יותר מעלות הבדיקה לפי תעריפון הכללית.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2019

מילות מפתח

בדיקת רופא,אישור רפואי,קבלת רישיון נהיגה,אישור לנהיגה,אישור מרופא,thaur rputh,rhahui bvhdv

אישורים רפואיים - רישיון נהיגה

אישורים רפואיים - רישיון נהיגה

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - רישיון נהיגה