ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - רישיון נהיגה

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון נהיגה.
* השתתפות עצמית:
   - למבוטח עד גיל 70 - השתתפות עצמית בגובה 122 ש"ח.
   - למבוטח מגיל 70 - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/10/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון נהיגה.
* השתתפות עצמית:
   - למבוטח עד גיל 70 - השתתפות עצמית בגובה 117.99 ש"ח.
   - למבוטח מגיל 70 - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/10/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון נהיגה.
* השתתפות עצמית:
- למבוטח עד גיל 70 - השתתפות עצמית בגובה 118.70 ש"ח.
- למבוטח מגיל 70 - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת רופא ואישור רפואי לצורך קבלת רישיון נהיגה.
* השתתפות עצמית:
   - למבוטח עד גיל 65 - השתתפות עצמית בגובה 117.94 ש"ח.
   - למבוטח מגיל 65 - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/10/2022

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
אישור רפואי לקבלת/חידוש רישיון נהיגה לעמיתים שטרם מלאו להם 70.
מקרה מזכה
שני אישורים רפואיים לכל תקופות החברות בתוכנית.
האישור יינתן על ידי רופא הכללית בלבד ומיועד לקבלת/חידוש רישיון נהיגה, ללא בדיקת עיניים.
זכאות
ללא השתתפות עצמית במרפאות הכללית.
עמית המשויך לרופא עצמאי: החזר מלא ולא יותר מעלות הבדיקה לפי תעריפון הכללית.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2019

מילות מפתח

בדיקת רופא,אישור רפואי,קבלת רישיון נהיגה,אישור לנהיגה,אישור מרופא,thaur rputh,rhahui bvhdv

אישורים רפואיים - רישיון נהיגה

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 3/2015 מיום 28.06.15, כתוצאה משינוי בתכנית הגביה של קופ"ח מאוחדת
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

אישורים רפואיים - רישיון נהיגה

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - רישיון נהיגה