ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אף - כריתת פוליפים

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

למידע נוסף ראה ערך ניתוחים.

אף - כריתת פוליפים

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 11 (ב) (2) - לתוספת השנייה.

אף - כריתת פוליפים

תאור

טיפולים בהם מבוצעת כריתה של נגעים שפירים בחלל האף באמצעות ניתוח.

סוג

ניתוח

תחום השירות / טיפול

אף אוזן גרון

אף - כריתת פוליפים