ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ריפוי בעיסוק בקהילה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

אבחון וטיפול בקהילה - שירות שנועד לעזור לאנשים לשפר את תפקודי היום-יום הבסיסיים כמו רחצה, לבוש ואכילה, כמו גם תפקודי יום יום מורחבים כמו ניהול משק הבית, חזרה לעבודה או ללימודים כמו גם ניהול שעות הפנאי.
  * השירות ניתן במצבים כרוניים וממושכים כמו:
     - לאחר אירוע מוחי
     - מחלות ניווניות
     - מחלות מפרקים
* במצבים חריפים, כגון:
   - בעקבות ניתוחים בכף היד
   - כוויות או טראומה

* במסגרות שיקום יום - כאשר יש צורך בטיפול אינטנסיבי של שני אנשי מקצוע או יותר.
* במסגרת מכונים בקהילה - בהם הטיפול ניתן על ידי מרפאים בעיסוק בלבד.
* היקף הטיפול בהתאם לשיקול דעת מקצועי.
* ללא עלות.

 

מה עליי לעשות?

קבלת הפנייה לטיפול במכון או לטיפול בשיקום מרופא מטפל - לפי העניין והצורך.
לאחר שיש הפניה, יש לזמן תור דרך מערך זימון תורים, או ישירות במכון הקרוב למקום המגורים.

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקות וטיפולים
טיפולים רפואיים בבית החבר על ידי מטפלים הקשורים עם "מכבי כסף".
במקרים בהם אין הצדקה רפואית לטיפול בבית, במסגרת מכבי ו/או המבוטח אינו מטופל במסגרת היחידה לטיפולי בית במסגרת מכבי.
ריפוי בעיסוק - בהשתתפות עצמית של 42 ש"ח לטיפול.
רשימות המטפלים הקשורים עם "מכבי כסף" תימצא בסניפי מכבי.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקות וטיפולים
טיפולים רפואיים בבית החבר על ידי מטפלים הקשורים עם "מכבי זהב".
במקרים בהם אין הצדקה רפואית לטיפול בבית, במסגרת מכבי ו/או המבוטח אינו מטופל במסגרת היחידה לטיפולי בית במסגרת מכבי.
ריפוי בעיסוק - בהשתתפות עצמית של 43 ש"ח לטיפול.
רשימות המטפלים הקשורים עם "מכבי כסף" תימצא בסניפי מכבי.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיקום
1. הגדרות לפרק זה
1.1 "שנה" - תקופה שתחילתה במועד הטיפול הראשון, שבוצע בעמית על פי הוראות פרק
       זה, וסיומה בתום אותה שנה קלנדרית.
5. טיפול מיוחד לריפוי בעיסוק
5.1 המקרה המזכה טיפול מיוחד לריפוי בעיסוק אשר ניתן לעמית, לאחר שמיצה את זכאותו
       על פי חוק הבריאות, בתנאים המצטברים הבאים:
       5.1.1 הטיפול ניתן לעמית הזקוק לשיפור תפקוד כף היד.
       5.1.2 הצורך בשיפור תפקוד כף היד אירע בעקבות אירוע מוחי (C.V.A) או ניתוח מוח
                 או כתוצאה ממחלה ו/או תאונה ו/או ניתוח.
       5.1.3 העמית הופנה לטיפול על ידי רופא מומחה בקופה, אשר קבע שטיפול זה עשוי
                 להחזיר את תפקוד כף היד.
       5.1.4 הטיפול נעשה במכון שבהסדר.
       העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות
       הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.

5.2 התשלום עבור השירות הרפואי הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא
       עלות הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 64 ש"ח לטיפול.
5.3 תנאי זכאות העמית יהיה זכאי לסך כולל של 12 טיפולים בשנה, מעבר לטיפולים
       להם זכאי העמית על פי חוק הבריאות. הזכאות על פי סעיף זה כלולה בסך
       הטיפולים הכולל המפורט בסעיף 4.3 דלעיל.
תקופת אכשרה 3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/02/2015

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיקום
1. הגדרות לפרק זה
1.1 "שנה" - תקופה שתחילתה במועד הטיפול הראשון, שבוצע בעמית על פי הוראות פרק
       זה, וסיומה בתום אותה שנה קלנדרית.
5. טיפול מיוחד לריפוי בעיסוק
5.1 המקרה המזכה טיפול מיוחד לריפוי בעיסוק אשר ניתן לעמית, לאחר שמיצה את זכאותו
       על פי חוק הבריאות, בתנאים המצטברים הבאים:
       5.1.1 הטיפול ניתן לעמית הזקוק לשיפור תפקוד כף היד.
       5.1.2 הצורך בשיפור תפקוד כף היד אירע בעקבות אירוע מוחי (C.V.A) או ניתוח מוח
                 או כתוצאה ממחלה ו/או תאונה ו/או ניתוח.
       5.1.3 העמית הופנה לטיפול על ידי רופא מומחה בקופה, אשר קבע שטיפול זה עשוי
                 להחזיר את תפקוד כף היד.
       5.1.4 הטיפול נעשה במכון שבהסדר.
       העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות
       הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.

5.2 התשלום עבור השירות הרפואי הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא
       עלות הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 64 ש"ח לטיפול.
5.3 תנאי זכאות העמית יהיה זכאי לסך כולל של 12 טיפולים בשנה, מעבר לטיפולים
       להם זכאי העמית על פי חוק הבריאות. הזכאות על פי סעיף זה כלולה בסך
       הטיפולים הכולל המפורט בסעיף 4.3 דלעיל.
תקופת אכשרה 3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/02/2015

מילות מפתח

אבחון וטיפול בקהילה,לאחר אירוע מוחי,מחלות ניווניות,מחלות מפרקים,לאחר ניתוחים בכף היד,כוויות,כוויה,טראומה,C.V.A,ניתוח מוח

ריפוי בעיסוק בקהילה

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק בקהילה