ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - למוסד לביטוח לאומי

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

למוסד ביטוח לאומי - תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה וכן תעודת אי כושר.

אישורים רפואים - למוסד לביטוח לאומי

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (11) - לתוספת השנייה.

אישורים רפואים - למוסד לביטוח לאומי

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואים - למוסד לביטוח לאומי