ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - אישור על מצב בריאות

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אישור על מצב בריאות על גבי טופס סטנדרטי.

אישורים רפואיים - אישור על מצב בריאות

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (10) - לתוספת השנייה.

אישורים רפואיים - אישור על מצב בריאות

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - אישור על מצב בריאות