ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - אישור רפואי לבית אבות ולמוסדות סיעודיים

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אישור רפואי לבית אבות ולמוסדות סיעודיים לפי הפרטים בכרטיס הרפואי.

אישורים רפואיים - אישור רפואי לבית-אבות ולמוסדות סיעודיים

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (8) - לתוספת השנייה.

אישורים רפואיים - אישור רפואי לבית-אבות ולמוסדות סיעודיים

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - אישור רפואי לבית-אבות ולמוסדות סיעודיים