ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - אישור לצה"ל

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אישור לצה"ל על מצב בריאות.

אישורים רפואיים - אישור לצה"ל

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (7) - לתוספת השנייה.

אישורים רפואיים - אישור לצה"ל

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - אישור לצה"ל