ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - פטור או הנחה במיסים ואגרות

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פטור או הנחה במיסים ואגרות מטעמי בריאות.

אישורים רפואיים - פטור או הנחה במיסים ואגרות

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (6) - לתוספת השנייה.

אישורים רפואיים - פטור או הנחה במיסים ואגרות

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - פטור או הנחה במיסים ואגרות