ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - טלפון מטעמי בריאות

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

אישורים רפואיים - טלפון מטעמי בריאות

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (5) - לתוספת השנייה.

אישורים רפואיים - טלפון מטעמי בריאות

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - טלפון מטעמי בריאות