ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - אישור קבלת דירה או החלפתה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אישור קבלת דירה או החלפתה - מטעמי בריאות.

אישורים רפואיים - אישור קבלת דירה או החלפתה

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (4) - לתוספת השנייה.

אישורים רפואיים - אישור קבלת דירה או החלפתה

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - אישור קבלת דירה או החלפתה