ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - פטור ממכס

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פטור ממכס של מכשיר רפואי, או תרופה.

אישורים רפואיים - פטור ממכס

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (3) - לתוספת השנייה.

אישורים רפואיים - פטור ממכס

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - פטור ממכס