ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישורים רפואיים - אישור בריאות לתלמיד

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* אישור בריאות לתלמיד לחזרה ללימודים, הנדרש על פי הנחיית משרד החינוך.
* מדי שנה ימלאו ההורים הצהרה על בריאות ילדם, וימסרו אותו למוסד החינוכי.
* אין לדרוש חתימת רופא על "הצהרת ההורה".
* במקרה שהצהרת ההורה מציינת מצב חולי (אחד הסעיפים בטופס מסומן) יש לצרף להצהרה סיכום מידע רפואי מקופת החולים, שיכלול את התייחסות הגורם המטפל לקיום או להעדר של מגבלות על פעילותו של התלמיד במסגרת המוסד החינוכי (פעילות גופנית או אחרת).
* ההנחיות הרפואיות במצבים אלו תהיינה תקפות לכל הפעילויות במוסד החינוכי או מטעמו למשך שנה, או עד עדכונן על ידי ההורים במקרה של המלצות רפואיות חדשות.
* אין לדרוש אישור להשתתפות תלמיד בריא בלימודים או בפעילויות במוסד החינוכי או מטעמו.
* עם חזרת התלמיד ללימודים לאחר היעדרות שנמשכה עד ארבעה ימים ברצף (כולל היום הרביעי) יידרש  אישור של ההורים בלבד. במקרה של היעדרות הנמשכת יותר מארבעה ימים יידרש אישור של רופא.
* אישור על ביקור במרפאה או במוסד רפואי יינתן על ידי גורם מינהלי במוסד הרפואי ויכלול את שם התלמיד ואת מועד הביקור.
* אין צורך בחתימת איש צוות רפואי על האישור.
* לפרטים נוספים, יש להיכנס לחוזר מנכ"ל משרד החינוך - אישורים רפואיים - הוראת קבע מס' 0081 - החלפה.
 

אישורים רפואיים - אישור בריאות לתלמיד

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (2) - לתוספת השנייה.

קבצים קשורים

 

 

אישורים רפואיים - אישור בריאות לתלמיד

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישורים רפואיים - אישור בריאות לתלמיד